Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 03. A birthday party. Lesson 1 (1-4)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 17-06-2016
Dung lượng: 10.3 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Sing a song: Happy Birthday:
2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions about a birthday present - Develop listening and speaking skills. 3. Vocabulary:
3. Vocabulary I. WRAM UP present: quà tặng comic book: truyện tranh dictionary: từ điển jigsaw puzzle: trò chơi lắp hình paint brush: chổi sơn balloons: bóng bay Checking vocabulary: matching:
Checking vocabulary: matching present comic book dictionary jigsaw puzzle paint brush balloons II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat Look at the title of the lesson and the four pictures to identify the characters in each picture. Listen and guess what is happening in each picture:
Listen and guess what is happening in each picture Look, listen and answer some questions:
Look, listen and answer some questions *Some questions Whose birthday party? Who is this? What are they talking about? What present is this? Work in pairs: Listen and repeat each line in the pictures:
Work in pairs: Listen and repeat each line in the pictures 2. Point, ask and answer :
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the pictures and say: We’re going to practise asking and answering about birthday present. Model sentence :
Model sentence A: What present did you give____? B: ________. A: What present did you give Mai? B: A pink clock Work in pairs: Ask and answer questions about a birthday present:
Work in pairs: Ask and answer questions about a birthday present Picture a, b:

A: What present did you give||Tony||? B: ||A birthday card|| A: What present did you give||Linda||? B: ||A comic book|| . * Picture a, b Picture c, d:

A: What present did you give||Phong||? B: ||A dictionnary|| A: What present did you give||Jim||? B: ||A jigsaw puzzle|| . *Picture c, d Picture e, f:

A: What present did you give||Lucy||? B: ||Some paints and paint brushes|| A: What present did you give||Hoa||? B: ||Two coloured balloons|| . *Picture e, f 3. Listen and tick:
II. PRESENTATION 3. Listen and tick Look at the pictures on page 21 and identify the characters in the pictures. You are going to listen and tick the correct picture. Listen and tick the correct picture:
Listen and tick the correct picture Talk about the content of the listening:
1. Mai`s bithday party is coming soon. Tony and Nam are talking about it. Talk about the content of the listening Tony: Will you go to the Mai`s bithday party? Nam: Yes, I will. What`s about you? Tony: I will too. What are you going to give her? Nam: A jigsaw puzzle 2. It was Linda`s bithday party yesterday. Nga and Minh are talking about it. Nga: I went to Linda`s bithday yesterday. I didn`t see you. Minh: Well, I didn`t go to the bithday party. Nga: Why not? Minh: I went to visit my grandfather in the hospital. 3. Phi and his friend are talking Phi`s friend: What did you go yesterday, Phi? Phi: I went to Tony`s birthday party. Phi`s friend: Oh really. What did you give him? Phi: I give him a blue clock 4. Talk :
II. PRESENTATION 4. Talk Look at the picture on page 21. – Get them to read the instruction and make sure they understand the task. Point to the picture to elicit Sts’ answers to identify the characters. Use the guiding questions. Do the first example:
A: Who is this? Do the first example: Complete the dialogue B: It’s………......................... A: When’s her/ his birthday? B: It was on…..................... A: Did you go to her/his birthday party? B: ……….................................... A: What present did you give her/his? B: ……….................................... A: What did you do at the party? B: ……….................................... Suggestion complete the dialogue:
Suggestion complete the dialogue
A: Who is this? B: It’s ||Nam|| A: When’s his birthday? B: It was on ||yesterday|| A: Did you go to his birthday party? B: Yes, ||I did|| A: What present did you give her? B: ||I give him a pink clock|| A: What did you do at the party? B: ||I told and played games with my friends|| III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise A, B in the workbook. - Draw and colour a birthday present for a special friend. - Prepare next period. 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓