Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 06. A visit to the zoo. Lesson 1 (1-4)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 17-06-2016
Dung lượng: 16.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Let`s see a video: Sai Gon zoo:
2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer about what people did at the zoo - Develop listening and speaking skills. 3. Vocabulary:
Let’s talk 2 Let’s talk Let’s talk -take pictures: chụp ảnh -the zookeeper: người bảo vệ vườn thú -an animal show: buổi diễn xiếc thú I. WRAM UP 3. Vocabulary -took us to the zoo: đưa chúng tôi đến sở thú -walked around: đi vòng quanh *Checking vocabulary: Look at these pictures and fill word description each picture in the blank:
*Checking vocabulary: Look at these pictures and fill word description each picture in the blank
||take pictures|| ||walked around|| ||took us to the zoo|| ||an animal show|| ||the zoo keeper|| II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat:
Look at the pictures and guess what is happening in each picture. II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * Set the context:
* Set the context: Nam’s class had a visit to the zoo in the moring. Now Nga is asking him about the trip. Nga is asking Nam about his visit to the zoo in the morning * Listen and repeat a few times:
* Listen and repeat a few times Nga is asking Nam about his visit to the zoo in the morning * Listen again and read aloud in chorus:
* Listen again and read aloud in chorus Nga is asking Nam about his visit to the zoo in the morning 2. Point, ask and answer :
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the pictures and say: We’re going to practise asking and answering about what people did at the zoo * Model sentences:
Model sentence A: What did you do at the zoo? B: We..................................... A: What did you do at the zoo? B: We walked around to see the animal * Work in pairs: ask and answer about what people did at the zoo:
Work in pairs: ask and answer about what people did at the zoo Picture a:

A: What did you do at the zoo? B: We ||took pictures || Picture b:

A: What did you do at the zoo? B: We ||talked to the zoo keeper || Picture c:

A: What did you do at the zoo? B: We ||had a picnic lunch|| Picture d:

A: What did you do at the zoo? B: We ||saw an animal show|| 3. Listen and tick :
II. PRESENTATION 3. Listen and tick Look at the pictures on page 49 and tell them the purpose of listening: You are going to listen and tick the correct picture. a. Pre-listening: Listen, point to each picture to Identify the characters in the pictures:
a. Pre-listening: Listen, point to each picture to Identify the characters in the pictures b. While-listening: Listen and tick the correct picture. :
b. While-listening: Listen and tick the correct picture. c. Post-listening: Talk about the content of the listening:
c. Post-listening: Talk about the content of the listening 1. You are going to listen to different pupils talking about the park activities A: What did you do last Sunday? B: I visited at the zoo A: Oh, really. Who did you go it ? B: My brother. A: How did the trip? B: It was amazing 2. A: What did you do at the zoo? B: We walked around to see animals A: Did you take pictures? B: Yes, I did. 3. A: Did you have lunch at the zoo? B: Yes, we had a picnic lunch. A: Are you hungry? Do you eat alone? B: Oh, really. What do you have lunch? A: I had bread and sausage 4. A: What did you do after lunch? B: We went to see the animal show A: What did anything special? B: Yes. The animal were clever and looked great. 4. Talk :
II. PRESENTATION 4. Talk Look at the pictures on page 49. Point to the picture to elicit Sts’ answers to identify the characters. Use the guiding questions. * Use the guiding questions:
Use the guiding questions What animal is it? What colour is it? Where is it from? What does it eat? Did you see it in the zoo? What did you do at the zoo? .................................... * Do the first example with picture a :
* Do the first example with picture a
1. What animal is it? latex(rarr) ||It is a monkey || 2. What colour is it? latex(rarr) ||It is a brown|| 3. Where is it from? latex(rarr) ||It is from Africal|| 4. What does it eat? latex(rarr) ||The monkey eats the banana|| 5. Did you see it in the zoo? latex(rarr) ||Yes, I did|| 6. What did you do at the zoo? latex(rarr) ||I walked around and had lunch for a picnic|| III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise A, B in the workbook. - Prepare next period Lesson 2/ Unit 6 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓