Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 14. Are there any posters in the room. Lesson 2 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:35' 16-06-2016
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 1 người (Mai Thị Nga)
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Old lesson: Look at the pictures and using word to complete the sentences:
Look at the pictures and using word to complete the sentences Picture a:

A: ||Are there any maps in the room?|| B: ||Yes, there are|| Picture b:

A: ||Are there any sofas in the room?|| B: ||Yes, there are|| Picture c:

A: ||Are there any wardrobes in the room?|| B: ||No, there aren’t|| Picture d:

A: ||Are there any cupboards in the room?|| B: ||No, there aren’t|| 2. Objectives:
Objectives - By the end of this lesson, Students will be able to ask and answer questions about quantity of things. - Develop listening, reading and writing skill. II. VOCABULARY
1. New words:
1. New words II. VOCABULARY How many: bao nhiêu cup: tách, chén fan: quạt mirror: gương door: cánh cửa window: cửa sổ count: đếm 2. Check vocabulary: matching:
Check vocabulary: matching
How many latex(rarr) ||bao nhiêu|| cup latex(rarr) ||tách, chén|| fan latex(rarr) ||quạt|| mirror latex(rarr) ||gương|| door latex(rarr) ||cánh cửa|| window latex(rarr) ||cửa sổ|| count latex(rarr) ||đếm|| III. NEW LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat. Look at the pictures in the book and what they are saying. III. NEW LESSON Listen and repeat in chorus two times:
Listen and repeat in chorus two times a) A: Có bao nhiêu cái ghế ở đây? B: Cùng đếm chúng. 1, 2, 3,...Có 8 cái a) A: Và có bao nhiêu cái tách ở đây? B: Có 6 cái Model sentences:
A: How many (chairs) are there? Model sentence (Có bao nhiêu cái ghế ở đây) B: There are six. (Có 6 cái) 2. Point and say:
2. Point and say Elicit the characters in the pictures on page 26 and their names. III. NEW LESSON Guess and complete the speech bubbles:
Guess and complete the speech bubbles Picture a:
fans two Picture b:
mirrors three Picture c:
doors five Picture d:
windows four 3. Let’s talk:
3. Let’s talk Look at the pictures, work in pair to talk about quantity of things III. NEW LESSON Work in pair to ask and answer questions about quantity of things.:
Work in pair to ask and answer questions about quantity of things. a) A: How many mirrors are there? B: There are two b) A: How many pictures are there? B: There are four c) A: How many beds are there? B: There are three d) A: How many tables are there? B: There are two e) A: How many windows are there? B: There are four f) A: How many chairs are there? B: There are four 4. Listen and number:
4. Listen and number Look at pictures, elicit the identification of the characters in the pictures and the characters’ words III. NEW LESSON Listen to the recording and write the number into the box below each picture.:
Listen to the recording and write the number into the box below each picture. 1 2 3 4 Relisten and write the sentence you`ve heard:
Relisten and write the sentence you`ve heard This is my bedroom. There is a bed in the room. There is the desk. There are two chairs. There is also a TV on the desk. But there are any wardrobes in my bedroom. 5. Read and write:
III. NEW LESSON 5. Read and write You are going to read the paragraph to get the information in order to answer the questions This is my living room. There are many things in the room. There are two windows and one door. There are a sofa, a desk and eight chairs. There is a lamp on the desk and a TV on the cupboard. There are four pictures and two fans on the walls. Read the dialogues and answer the questions:
Read the dialogues and answer the questions
1. How many doors are there in the living room?latex(rarr) ||There is one|| 2. How many windows are there? latex(rarr) ||They are two|| 3. How many chairs are there? latex(rarr) ||They are eight|| 4. How many pictures are there? latex(rarr) ||They are four|| 5. How many fans are there?latex(rarr) ||They are two|| 6. Let`s play:
III. NEW LESSON 6. Let`s play Look at two pictures and find out the difference things in the pictures Suggestion find out the difference things in the pictures:
Suggestion find out the difference things in the pictures This is my living room. It`s nice and large. There is a sofa near the cupboard. There are two pictures on the wall. There is a door near the sofa. There are four books in the table. There are two chairs in my room. This is my living room. It`s nice. There are two lamp. There is a table and a cupboard. There is a mirror on the wall. There is a sofa near the cupboard. There are two chairs. There are two books on the chair. There is a door middle the chair and soafa. IV. END LESSON
Homework:
Do exercises in workbook Learn by heart the new words Prepare next lesson: Lesson 3(1-6) The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓