Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 14. Are there any posters in the room. Lesson 3 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:35' 16-06-2016
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WARM UP
1. Old lesson: Look at the picture and describe the rooms:
Old lesson: Look at the picture and describe the room Sugesstion describe the room:
Sugesstion describe the room This is my living room. It`s nice. There are two lamp. There is a table and a cupboard. There is a mirror on the wall. There is a sofa near the cupboard. There are two chairs. There are two books on the chair. There is a door middle the chair and soafa. 2. Objectives:
Objectives - By the end of the lesson Ps will be able to: ask and answer questions about quantity of things, things in the room. - Pronounce the sounds in the letters /a/, /u/ correctly . - Develop writing and listening skills II. NEW LESSON
1. Listen and repeat:
II. NEW LESSON 1. Listen and repeat

Look at the words fan and cup and notice the letter coloured differently in both words.

You are going to learn how to produce the sound of the letter a in the word fan and u in the word cup

Listen and repeat :
Listen and repeat 2. Listen and write:
II. NEW LESSON 2. Listen and write Look at the sentences and guess the suitable words to fill in the blank. Listen and fill the blanks:
Listen and fill the blanks cup fan 3. Let’s chant:
II. NEW LESSON 3. Let’s chant Listen while you are reading the chant in your books Whole class read to reinforce pronunciation.:
Whole class read to reinforce pronunciation. 4. Read and circle:
II. NEW LESSON 4. Read and circle You are going to read the sentences and choose the best answe

1. ( Is / Are ) there any cupboards in the living room?

2. There ( is / are ) on wardrobe in the bedroom

3. How many ( lamp / lamps ) are there on the cupboard?

4. There are four ( chair / chairs ) next to the desk

5. There are two posters ( on / in ) the wall

Sugesstion circle to choose the best answer:
Sugesstion circle to choose the best answer

1. ( Is / Are ) there any cupboards in the living room?

2. There ( is / are ) on wardrobe in the bedroom

3. How many ( lamp / lamps ) are there on the cupboard?

4. There are four ( chair / chairs ) next to the desk

5. There are two posters ( on / in ) the wall

5. Read and write:
5. Read and write II. NEW LESSON Read the paragraph in the book and fill the suitable words to complete the paragraph. Sugesstion fill the suitable words in the blanks:
Sugesstion fill the suitable words in the blanks
This (1) ||is|| a dining room. It is large. There is a table and there are six (2) c||hairs|| in the room. There is a (3) ||TV|| on the cupboard. There are three (4) ||pictures|| on the wall. 6. Project:
II. NEW LESSON 6. Project Interview your friends and complete the table III. ENDING THE LESSON
Home-link:
Do the exercises in workbook Prepare next lesson: Unit 15. Do you have any toys?. Lesson 1 (1-6) The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓