Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 05. Are they your friend. Lesson 1 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:26' 16-06-2016
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Objectives:
Objectives By the end of the lesson, Ss will be able to: - Introduce one’s friend and respond to the instruction - Develop speaking and listening skill. 2. Let’s chant: How old are you?:
II. NEW LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat. Look at and guess a situation of the picture II. NEW LESSON Look at and listen:
1. Look, listen and repeat. Look at and listen II. NEW LESSON Repeat whole class, haft class, individual:
Repeat whole class, haft class, individual Model sentence:
Model sentence Linda: This is Mai (Linda: Đây là Mai) Mary: Hello Mai. (Mary: Xin chào Mai) Linda: Mai. This is my friend , Mary (Linda: Mai. Đây là bạn của mình, Mary) Mai: Hello, Mary. Nice to meet you (Mai: Chào Mai. Rất vui được gặp bạn) 2. Point and say:
2. Point and say Look at the pictures and say the information about the pictures. II. NEW LESSON Picture a:
Linda: Mai, this is my friend…Peter Peter: Hi, Mai Mai: Hello, Peter. Nice to meet you. Picture b:
Linda: Mai, this is my friend Tony Tony: Hi, Mai Mai: Hello, Tony. Nice to meet you. Picture c:
Linda: Mai, this is my friend Hoa Hoa: Hi, Mai Mai: Hello, Hoa. Nice to meet you. Picture d:
Linda: Mai, this is my friend Mary Mary: Hi, Mai Mai: Hello, Mary. Nice to meet you. 3. Let`s talk:
3. Let’s talk Look at the picture and say the information about the pictures. II. NEW LESSON 4. Listen and tick:
4. Listen and tick II. NEW LESSON Look at the picture and listen Sugesstion tick:
Sugesstion tick 5. Read and write:
5. Read and write II. NEW LESSON Look at the picture and read Sugesstion writing:
Sugesstion writing This is Hello my friend Hello 6. Let’s sing:
6. Let’s sing II. NEW LESSON Sing the song and clap the rhythms:
Sing the song and clap the rhythms Let`s watch a video song:
III. ENDING THE LESSON
Home-link:
- Practice more and do more exercise in work book. - Practice more about the dialogue and learn them by heart - Prepare next lesson: Unit 5: ARE THEY YOUR FRIENDS? LESSON 2 *Home-link The end:
Thanks for enjoying
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓