Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

UNIT 5: CAN YOU SWIM?

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:17' 26-07-2016
Dung lượng: 30.6 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
Week: 7 Date of teaching:
Period 25th Date of planning:
UNIT 5: CAN YOU SWIM?
Lesson 1(Part 1, 2)
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Ask and answer the questions about what someone can do?
- Develop Ss speaking and listening skills.

Language focus
Pattern: “What can you do? – I can sing”; Vocab: dance, draw, skip, cook, skate, swim

Resources
Pictures, Sts’ book.

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 3’
- Let Ss remember some activities they can do.

W-Class
Individual

2. Vocabulary:
2’
-T follows the steps of presenting new words.
-Sts follows T’s instructions.
dance, draw, skip, cook, skate, swim
W-class
Individual

3. Look, listen and repeat: 14’
-T shows the pictures on the bb and read the dialogues.
-Sts look and repeat the dialogues 3 times.
-T gives out the pattern-Sts copy the pattern.Presenting dialogues


W-class
Groups
Individual

4. Point and say: 14’
-T follows steps of picture cues.
-Sts try to practise using the pattern above.
-T corrects speaking.

Practice: Picture cues

W-class
Groups
Pairs
W-class

5. Homelink :2’
-T tells the homelink, ss take note.
Learn by heart new words and the patterns.
W-class

*************************************
Week: 7 Date of teaching:
Period 26th Date of planning:
UNIT 5: CAN YOU SWIM?
Lesson 1(Part 3, 4, 5)
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Listen and tick pictures.
- Read and write the dialogues.
- Develop Ss writing and listening skills.

Language focus
Pattern: “What can you do? – I can sing”; Vocab: dance, draw, skip, cook, skate, swim, ride, sing

Resources
Pictures, Sts’ book.

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 3’

- Ask Ss ask/answer what someone can do?
- Ask/answer: What can you do?
I can……
I can’t…….
W-Class
Goup

2. Vocabulary:
2’
-T follows the steps of presenting new words.
-Sts follows T’s instructions.
dance, draw, skip, cook, skate, swim, ride, sing
W-class
Individual

3. Listen and tick: 10’
-T elicits the pictures.
-T reads listening text.
-Sts listen and tick pictures.
-Some sts call out the answers.
-Others give comments.

*Answers:
1.a; 2.c; 3.a

W-class
Individual
W-class

4. Look and write: 10’
- T gives the poster of gap-fill on the bb and guides.
- T gets Ss to do the task.
- 4 Ss come to the bb to complete the gap-fill.
- Others give comments.
- T gets feedback.

1/dance
2/skate
3/swim
4/cycle


W-class
Individual
W-class

5. Let’s play :8’
- T sticks the game on the bb and guides ss to play

Guessing game
W-class
Individual

6. Homelink :2’
-T tells the homelink, ss take note.
Learn by heart the pattern.
W-class

*************************************
Week: 7 Date of teaching:
Period 27th Date of planning:
UNIT 5: CAN YOU SWIM?
Lesson 2(Part 1, 2, 3)
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Ask and answer questions about what someone can do?
- Develop speaking and listening skills.

Language focus
Pattern: “What can you do? - I can sing”.Vocab: dance, draw, skip, cook, skate, swim, ride, sing

Resources
Pictures, Sts’ book.

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 3’
- Ask Ss to make sentences
- Ask/answer: What can you do?
I
 
Gửi ý kiến