Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DE KIEM TRA HKI LOP4 SO 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:46' 25-12-2018
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH LANGUAGE TEST
Time: 45 minutes

I. LISTENING
Task 1. Listen and tick /. There is one example.
   
Example:
/
/A. /
B. /1.
/
/

A. /
B. /
2.
/
/

A. /
B. /
3.
/
/

A. /
B. /
4.
/
/

A. /
B. /
5.
/
/

A. /
B. /
Task 2. Listen and tick / or cross /. There are two examples.
   
Examples:
/
/A. /
B. /1.

/

 /


2.

/

 /


3.

/

 /4.

/

 /


5.

/

 /
Task 3. Listen and write YES or NO. There is one example (0).
 
0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School.

    YES    
1. He’s in Class 4B.
_______

2. He has Music and Science on Thursdays.
_______

3. The teacher is singing in Music class now.
_______

4. Tommy played volleyball in PE class.
_______

5. Yesterday was Monday.
_______

II. READING AND WRITING
Task 1. Look and write. There is one example.
   
Example:
siwmgmni → s w i m m i n g
/


1. igconok → _ _ _ _ _ _ _
/2. siinngg  → _ _ _ _ _ _ _
/3. sngkpipi  → _ _ _ _ _ _ _ _
/4. ktngias  → _ _ _ _ _ _ _
/5. aidcnng  →_ _ _ _ _ _ _
/

Task 2. Read and tick / or cross /. There are two examples.
   
 
I have English today.
 I have Maths today.


Examples:
/
/A. /
B. /1.
Mai has Vietnamese, English and Art today.
   2.
Nam has Music, Vietnamese and Science today.
 3.
 Mary has Maths on Monday, Thursday and Friday.


/

/

/


 /

 /

 /

4.
 Peter has PE on Wednesday and Friday.
   5.
Sam has IT on Monday and Thursday.
/

/
 /

 /Task 3. Read this. Select a word from the box to fill each gap. There is one example.
   
(0) Hello, I’m Mimi from Mayan Primary School. It’s (1)________ today. I’m in class now. We have Art and (2) _______ today . We are surfing the (3)_______ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (4) _________ party with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to music and (5)_______.
/
Hello
/
danced
/
birthday

/
IT
/
Internet
/
Monday

III. SPEAKING
   
/
/

/
/

/
/

/ 
/

/
/

/
/

Task 1. Look, point and say. There is one example.
 
Teacher does this:
Teacher says this:
Minimum response expected from Student:
Back-up questions:

Puts 6 cards on the desk. Points to cards 1-6. Points to card 1. Puts card 1 away.
Look at the pictures. Now, look at card 1 and say out the words: listening to music. Now you look, point and say what they are doing.
Looks at the cards and listens to T. Points to the cards. Says
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓