Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DE KIEM TRA HKI LOP4 SO 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:46' 25-12-2018
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH LANGUAGE TEST
Time: 45 minutes

I. LISTENING
Task 1. Listen and tick /. There is one example.
   
Example:
/
/A. /
B. /1.
/
/

A. /
B. /
2.
/
/

A. /
B. /
3.
/
/

A. /
B. /
4.
/
/

A. /
B. /
5.
/
/

A. /
B. /
Task 2. Listen and tick / or cross /. There are two examples.
   
Examples:
/
/A. /
B. /1.

/

 /


2.

/

 /


3.

/

 /4.

/

 /


5.

/

 /
Task 3. Listen and draw lines. There is one example (0).
   
A. /
B. /
C. /

 /

 /

D. /
E. /
F. /

II. READING AND WRITING
Task 1. Look and write. There is one example.
   
Example:
tahsm → M a t h s
/


1. ecisnce  → _ _ _ _ _ _ _
/2. cmisu  → _ _ _ _ _
/3. tra  → _ _ _
/4. itvemneaes  → _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
/5. lnieghs  → _ _ _ _ _ _ _
/

Task 2. Read and complete. There is one example (0).
 
  A. swimming
  B. morning
 C. grandparents

  D. football
  E. English
  F. first

0. I play _D  with my friends on Saturday afternoon.
1. I go _____________ every Sunday morning.
2. Do you visit your _____________ at the weekend?
3. We have _____________ on Wednesdays.
4. We don’t watch TV in the _____________.
5. My birthday is on the _____________ of December.
Task 3. Read and complete the answers. There is one example (0).
 
Hello, I’m Maria from West House Primary School. It’s Monday today. We have PE and Science today. I’m in the PE class now. The girls are playing badminton. The boys are playing football.  It was Sunday yesterday. I was at home. In the morning, I visited my grandparents. In the afternoon, I played tennis. In the evening, I watched TV.0. What is the name of Maria’s school? – It’s West House Primary School.

1. What subjects does Maria have on Mondays? - She has _____________ and Science.

2. What are the boys doing now? – They’re ____________.

3. Where was Maria yesterday? – She was ____________.

4. What did she do in the morning? – She _________ her grandparents.

5. What did she do in the evening? – She _________.

III. SPEAKING
   
/
/

/
/

/
/

/ 


/

Task 1. Look, point and say. There is one example.
 
Teacher does this:
Teacher says this:
Minimum response expected from Student:
Back-up questions:

  Shows the cards and points to card 1.
  Look at this card. It`s Monday. Now you point and say.    
  Points to the cards respectively and says out the days:  Tuesday/ It’s Tuesday.  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday  
 T points and asks: What day is it? Is it Tuesday? What day is it? Is it Wednesday?   .... Is it Thursday?   .... Is it Friday?   .... Is it Saturday?   .... Is it Sunday?

Task 2. Listen and answer the questions. There is one example.
 
Teacher does
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓