Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DE KIEM TRA HOC KI ILOP 5 SO 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:47' 25-12-2018
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH LANGUAGE TEST
Time: 45 minutes

I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).
   
A./
/ 
/

B./C./D./E./Task 2. Listen and tick / A, B or C. There is one example.
 
Example:
 
I often speak English to my friends.
I read English funny stories.
I write new words and read them aloud.


A. /
B. /
C. /

1. 
I watch English cartoons on TV.
I write emails to my friends.
I sing English songs.


A. /
B. /
C. /

2.
I read English comic books.
I speak English to my friends every day.
I write my diary in English.


A. /
B. /
C. /

3.
I read English short stories.
I write emails to my pen friends.
I watch English for Kids on TV.


A. /
B. /
C. /

4.
Because I am not good at writing English.
Because I want to write comic books.
Because I want to write to my foreign pen friends.


A. /
B. /
C. /

Task 3. Listen and tick / the correct pictures. There is one example.
   
Example: What do you do early in the morning?

/
/
/

A. /
B. /
C. /

1. How often does she do morning exercise?

/
/
/

A. /
B. /
C. /

2. Where does he usually go at the weekend?

/
/
/

A. /
B. /
C. /

3. What does he usually do in the evening?

/
/
/

A. /
B. /
C. /

4. How often does she watch TV?

/
/
/

A. /
B. /
C. /

Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).
 
 
Right
Wrong

 0. Mid-Autumn Festival happens on the fifteenth of August, the lunar year.
/
/

 1. People prepare lanterns, masks and mooncake for the event.
/
/

 2. Children make their masks and lanterns to celebrate the festival.
/
/

 3. When the moon goes up high in the sky, children go to bed.
/
/

 4. After singing and dancing, children sit down and enjoy mooncake and fruit under the moon light.
/
/

II. READING
Task 1. Look and write the correct words. There is one example.
   
/
/
/
/
/

lane 
island
tower
village
address


Example: It’s an area surrounded by water.
island

1. It’s a tall building with many floors.
_________

2. It’s a long and narrow road.
_________

3. It is a small town in the countryside.
_________

4. It tells you where a person lives.
_________

Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).
 
      Vy likes English very much. At school, she has English four times a week. She often speaks English with her classmates. Sometimes, she talks with her foreign friend, Amy. They are happy because they can understand each other. Vy usually reads English comic books in her free time. At home, she practises listening by watching cartoons on TV. Vy wants to learn English well. She thinks English is necessary for her future.


 
True
False

 0. Vy’s favourite subject is English.
/
/

 1. She has English every day.
/
/

 2. Amy can understand Vy’s English.
/
/

 3. Vy usually reads comic books to practise listening.
/
/

 4. English is necessary for Vy’s future.
/
/


Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.
 
 
A
Binh: Of course, I do. I’ll
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓