Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

ĐỀ KTRA CUỐI NĂM 16-17 LƠP 4 MA TRÂN THEO TT22

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:13' 25-02-2017
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 1 người (Trần Thu Thảo)
Full name: ..........................................................

FINAL TEST

Class: ..............................................................

Time: 35 minutes


Mark
Listening
Reading
Writing
Speaking


Task 1
Task 2
Task 3
Task 1
Task 2
Task 3
Task 1
Task 2
Task 1
Task 2

I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).(
(
(
(
(


Task 2. Listen and choose the correct answer. There is one example. (0)
Example: 0. What is your mother like? – She is………………
a. rosy
b. healthy
c. sporty
d. swarthy1. What does he look like? – He looks……….
a. pretty
b. nice
c. beautiful
d. handsome

2. Has she got………..hair?
a. blond
b. dark
c. grey
d. brown

3. What is…………..? – It’s a big festival.
a. Halloween
b. Christmas
c. Thanksgiving
d. New Year

4. When does it occur? – On……………….
a. 22/12
b. 1/1
c. 14/2
d. 27/7

Task 3. Listen and tick (() the correct picture. There is one example (0).
0. What time is it? – It’s……………….


A.
B.
C.
D.
1. What time do you go to bed? – At……………….


A.
B.
C.
D.
2. What do you do at 7 o’clock? – I…………………………………………


A.
B.
C.
D.
3. What does she do at 5:30? – She washes the………….


A.
B.
C.
D.
4. What is your job? – I am an…………………..


A.
B.
C.
D.
II.READING
Task 1. Look and underlined the correct answer. There is one example.
0. I want some books and notebooks.
Let go to the bookshop/food stall.
1. I want some stamps.
Let’s go to the hospital/post office.
2. I like tigers because they can dance/jump.
3. I like orange juice. It’s my favourite drink/food.
4. My sister likes a hamburger. It’s her favourite food/drink.
Task 2: Read and answer the questions. There is one example (0).
Hi friends! I am Sarah from Germany. My family is in Berlin but I am a student in London. I have a dark hair and light brown eyes. My blouse is purple. I am also wearing green trousers and white sneakers. I have lots of friends in Berlin. I love them so much.
Hello, I’m Martin from Brazil. I am ten years old. I have a round face, and I am a little plump. I am wearing yellow shorts and a blue T-shirt. My T-shirt is new. I love reading so my friends call me a bookworm.
0. Where does Sarah’s family live?
- Her family lives in Berlin.
1. What colour are her eyes?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. What is she wearing?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. What is Martin’s wearing?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Why do Martin’s friends call him a bookworm?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Task 3: Read and match a question in column A with an answer in column B. There is one example (0).
No.
A
No.
B

0
Do you all come from Vietnam?
a
It’s on November 3rd .

1
What nationality are they?
b
She is British.

2
What nationality is she?
c
Yes, we do.

3
When is your birthday?
d
She was born on September 2nd.

4
When is her birthday?
e
They are
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓