Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 15. Do you have any toys. Lesson 2 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:34' 16-06-2016
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Old lesson: Look at the pictures, listen and write sentences :
Look at the pictures, listen and write sentences Picture a:

1. A: ||Do you have a puzzle?|| B: ||Yes, I do|| Picture b:

2. A: ||Do you have a yo-yo||? B: ||No, I don`t. I have a robot|| Picture c:

3. A: ||Do you have a ball||? B: ||Yes, I do|| 4. A: Do you have ||a car||? B: ||No, I don`t. I have a yo-yo.|| Picture d:

4. A: ||Do you have a car||? B: ||No, I don`t. I have a yo-yo.|| 2. Objectives:
Objectives - By the end of this lesson, Students will be able to ask and answer questions about toys. - Develop listening, reading and writing skill. II. VOCABULARY
1. New words:
II. VOCABULARY 1. New words yo-yo: cái yo-yo Yo-Yo thực chất là một loại đồ chơi gồm những miếng nhựa, gỗ hay kim loại được nối với nhau chuyển động trên trên sợi dây xung quanh trục ship: tàu, thuyền plane: máy bay kite: diều 2. Check vocabulary: matching:
Check vocabulary: matching
kite
plane
ship
yo-yo
III. NEW LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat. Look at the pictures in the book and what they are saying. III. NEW LESSON Listen and repeat in chorus two times:
Listen and repeat in chorus two times a) A: Anh trai bạn có một con rô bốt phải không? B: Vâng, anh ấy có b) A: Anh ấy có bộ xếp hình phải không? B: Không, anh ấy không có đâu. Model sentences:
A: Does (your brother) have a (robot)? Model sentence (Anh trai bạn có một con rô bốt phải không?) B: Yes, (he)does/ No, (he) doesn’t (Vâng, anh ấy có/ Không, anh ấy không có đâu.) 2. Point and say:
2. Point and say Elicit the characters in the pictures on page 32 and their names. III. NEW LESSON Guess and complete the speech bubbles:
Guess and complete the speech bubbles Picture a:
a yo-yo Picture b:
a ship Picture c:
a plane Picture d:
a kite 3. Let’s talk:
3. Let’s talk Look at the pictures, work in pair to talk about toys III. NEW LESSON Work in pair to ask and answer question about toys.:
Work in pair to ask and answer question about toys. a) A: Does she have a doll? B: Yes, she does b) A: Does she have a ship? B: No, she doesn’t. c) A: Does he have a car? B: Yes, he does d) A: Does he have a rope? B: No, he doesn’t. e) A: Does he have a ball? B: Yes, he does f) A: Does she have a robot? B: No, she doesn’t. 4. Listen and tick:
4. Listen and tick Look at pictures a, b, c and d on page 33. Elicit the identification of the characters in the pictures and the characters’ words. III. NEW LESSON You are going to listen to the recording, guess to tick the pictures True or False the boxes.:

a.
b.
c.
d.

You are going to listen to the recording, guess to tick the pictures True or False the boxes. 5. Read and write:
III. NEW LESSON 5. Read and write You are going to read the paragraph to get the information in order to answer the questions about Phong’s toys I am Phong. Peter, Mai, Nam and Linda are my friends. We have a lot of toys. Peter has a robot and a ball. Mai has a teddy bear ans a doll. Nam has a car and a plane. Linda has a yo-yo and a puzzle. And I have a plane and a ship. Work in pair to ask and answer the questions :
Work in pair to ask and answer the questions
1. What dose Peter have? latex(rarr) He has a ||robot and a ball|| 2. What does Mai have? latex(rarr) She ||has a teddy bear and a doll|| 3. Does Nam have a car and a plane? latex(rarr) ||Yes, he does|| 4. What does Linda have? latex(rarr) ||She has a yo-yo and a puzzle|| 5. Does Phong have a kite? latex(rarr) ||No, he doesn`t|| 6. Let’s sing:
III. NEW LESSON 6. Let’s sing Sing a song IV. END LESSON
Homework:
Do exercises in workbook Learn by heart the new words Prepare next: UNIT 15: DO YOU HAVE ANY TOYS? Lesson 3 (1-6) The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓