Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 19 Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:41' 23-01-2016
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
MOC LY PRIMARY SCHOOL
MOC LY PRIMARY SCHOOL
Teacher: D? Th? Hu?ng
English
Class 5
Unit 19
PLAY GAME :
" A Card Game"
A Card Game
small
big
peaceful
Exciting
Unit 19 : Road Sign
Monday, April 7th 2014
Lesson 1
New words:
Sign
Tín hiệu
mean
Có nghĩa là
must
Phải
observe
Quan sát
traffic
rule
correct
Giao thông
Luật lệ
Đúng
Park
Zebra crossing
cross
light
Đỗ xe
Vạch kẻ dành cho người đi bộ
Băng qua
Đèn
Unit 19 : Road Sign
Monday, April 7th 2014
Lesson 1
1.Look, listen and repeat:
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
Example:
a. stop
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)

A: What does this sign mean?
B: It means we must stop.
b. Ride a bike
x
A: What does this sign mean?
B: It means we mustn’t ride a bike in this street.
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
*. go
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)

A: What does this sign mean?
B: It means we must go.
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
*. stop
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)

A: What does this sign mean?
B: It means we must stop.
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
*. use the zebra crossing to cross the street
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)

A: What does this sign mean?
B: It means we must use the zebra crossing to cross the street.
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)
*. Park
x
A: What does this sign mean?
B: It means we mustn’t park in this street.
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)
*. Ride a bike
x
A: What does this sign mean?
B: It means we mustn’t ride a bike in this street.
What does this sign mean?
It means we must/mustn’t__.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời tín hiệu đèn này có nghĩa là gì?)
*. Walk in this street
x
A: What does this sign mean?
B: It means we mustn’t walk in this street.
3. Listen and circle.
b
a
c
b
4. Talk.
This is a road sign.
We see it in the street..
It means we must stop.
Homework:
Ôn lại bài.
Luyện tập mẫu câu:
What does this sign mean?
It means we____________.
- Chuẩn bị bài mới.
THANKS FOR YOUR ATTENDING!
Goodbye!See you later.
 
Gửi ý kiến