Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 07. My favourite sports and games. Lesson 3 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:29' 17-06-2016
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Sing the song: Hokey- Pokey :
* Sing the song Hokey- Pokey & doing actions with different parts of the body. 2. Objectives:
Objectives *At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions how often one plays a sport or a game - Read a comprehension text on how to play hide and seek - Write a description on playing hide and seek. - Develop four skills. II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * Look at each picture and get them to identify the familiar characters and the new ones * Set the context and listen the recording :
* Set the context and listen the recording * Listen again the recording and read each line in the pictures:
* Listen again the recording and read each line in the pictures Tom: Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Mai: Đó là môn bóng bàn Tom: Bạn chơi bóng bàn có thường xuyên không? Mai: Hai lần một tuần * Listen and repeat a few times:
* Listen and repeat a few times 2. Point, ask and answer:
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Look at the pictures a, b, c and d. Then repeat each prompt a few times * Model the structures:
* Model the structures A: How often do you_______? B: _____(times) A: How often do you play table tennis? B: Twice a week * Notes: the adjective frequency:
* Notes: the adjective frequency Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. always often sometimes rarely never * Work in pairs, ask and answer questions how often one plays a sport or a game:
* Work in pairs, ask and answer questions how often one plays a sport or a game Picture a:

A: How of ten do you play ||blind man`s bluff||? B: ||Sometimes|| Picture b:

A: How of ten do you play ||karate||? B: ||Often|| Picture c:

A: How of ten do you play ||rollerskate||? B: ||Four times a week|| Picture d:

A: How of ten do you play ||basketball||? B: ||Twice a week|| 3. Read and do the task:
II. PRESENTATION 3. Read and do the task Open the book on page 60, identify the characters in the pictures

Hide-and-seek is an execting game. Boys and girls can play it indoors or outdoors. However, they prefer playing outdoors. Four or more children play the game together. Firs, one children is the seeker. The seeker close his or her eyes and counts from five to one hundred in this way: five, ten, fifteen, twenty and so on. Meanwhile the other children look for places to hide. When the seeker finishs counting, he or she starts looking for the other children one by one. The seeker wins when he or she finds all of the children.

* Set the context:
* Set the context: You are going to read about how to play hide and seek.

Hide-and-seek is an execting game. Boys and girls can play it indoors or outdoors. However, they prefer playing outdoors. Four or more children play the game together. Firs, one children is the seeker. The seeker close his or her eyes and counts from five to one hundred in this way: five, ten, fifteen, twenty and so on. Meanwhile the other children look for places to hide. When the seeker finishs counting, he or she starts looking for the other children one by one. The seeker wins when he or she finds all of the children.

* Vocabulary:
* Vocabulary indoors: trong nhà outdoors: ngoài trời seeker: người tìm meanwhile: trong khi đó look for: tìm kiếm finish: kết thúc find: tìm thấy star: bắt đầu Checking vocabulay: matching:
Checking vocabulay: matching a. Task 1: Read the context and tick Yes or No:
a. Task 1: Read the context and tick Yes or No

Hide-and-seek is an execting game. Boys and girls can play it indoors or outdoors. However, they prefer playing outdoors. Four or more children play the game together. Firs, one children is the seeker. The seeker closes his or her eyes and counts from five to one hundred in this way: five, ten, fifteen, twenty and so on. Meanwhile the other children look for places to hide. When the seeker finishs counting, he or she starts looking for the other children one by one. The seeker wins when he or she finds all of the children.

1. Children prefer playing hide and seek indoors 2. Four or more boys and girls can play the game 3. The seeker closes his/her eyes 4. Other children counts from five to one hundred 5. The seeker wins if he/she finds some of the children * Suggestion tick Yes or No:
* Suggestion tick Yes or No 5. The seeker wins if he/she finds some of the children 4. Other children counts from five to one hundred 3. The seeker closes his/her eyes 2. Four or more boys and girls can play the game 1. Children prefer playing hide and seek indoors b. Task 2: Read passage again. Find the words which "they", "his/her", "he/she" refer to:

Hide-and-seek is an execting game. Boys and girls can play it indoors or outdoors. However, they prefer playing outdoors. Four or more children play the game together. Firs, one children is the seeker. The seeker closes his or her eyes and counts from five to one hundred in this way: five, ten, fifteen, twenty and so on. Meanwhile the other children look for places to hide. When the seeker finishs counting, he or she starts looking for the other children one by one. The seeker wins when he or she finds all of the children.

b. Task 2: Read passage again. Find the words which "they", "his/her", "he/she" refer to * Suggestion find the words which "they", "his/her", "he/she" refer to:
* Suggestion find the words which "they", "his/her", "he/she" refer to
They: ||boys and girls|| His/ her: ||the seeker’s|| He/she: ||the seeker|| 4. Choose the right words to write :
II. PRESENTATION 4. Choose the right words to write Read and choose the right words to complete a description on how to play hide -and- seek Hide-and-seek is a popular game in our country. Boys and girls can (1) ......... it indoors or outdoors. (do/play/go) First, one boy or girl is a (2).................(player/seeker/dancer) The seeker counts from (3) ............... to one hundred. (ten/fifteen/five) The other children look for (4).............to hide (gardens/houses/places) If the seeker finds all of the (5) ............, he or she wins(techers/drivers/players) * Suggestion choose the right words to complete a description on how to play hide -and- seek :
* Suggestion choose the right words to complete a description on how to play hide -and- seek
Hide-and-seek is a popular game in our country. Boys and girls can (1) ||play|| it indoors or outdoors. (do / play/ go) First, one boy or girl is a (2) ||seeker|| (player / seeker / dancer) The seeker counts from (3) ||five|| to one hundred. (ten / fifteen / five) The other children look for (4) ||places|| to hide (gardens / houses / places) If the seeker finds all of the (5) ||player||, he or she wins(techers / drivers /players) 5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time Charades One of you does actions to indicate your favourite sport or game. The class will guess what is it. III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise E in the workbook - Prepare Lesson 1/ Unit 8 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓