Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 05. Our picnic to the seaside. Lesson 2 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 17-06-2016
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Old lesson: Look at the pictures and find suitable word to description each picture:
Old lesson: Look at the pictures and find suitable word to description each picture * Suggestion find suitable word to description each picture:
Suggestion find suitable word to description each picture
||run on the beach|| ||visit an aquarium|| ||sunbathe|| ||cook the picnic food|| ||set up a campfire|| 2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Pronounce correctly the sound of the letters - Listen and number the picture in the order they hear - Develop listening and speaking skills. II. PRESENTATION
1. Listen and repeat:
II. PRESENTATION 1. Listen and repeat

Open the book page 36, look at the words will and small and notice the letter colored differently in both words.

will

small

* Look, listen, repeat then take note:
II. PRESENTATION 1. Listen and repeat

Produce the sounds of the letters ill in the word will and the letters all in the word small

will

small

* Read aloud in chorus:
Read aloud in chorus

will

small

2. Listen and read together :
Look at pictures a, b on page 36, identify the characters in the pictures. II. PRESENTATION 2. Listen and read together * Set the context:
*Set the context: This is a dialogue between Mai and Quan. They are on the beach. You’re going to listen to the dialogue and clap the words with “ill” or “all” * Vocabulary:
Vocabulary sandcastles: lâu đài cát windmill: máy xay gió * Read each chant and repeat:
* Read each chant and repeat 3. Listen, complete and say aloud :
II. PRESENTATION 3. Listen, complete and say aloud Look at the poster on page 36, guess and complete the words 1. h_ _ _ _ 2. w_ _ _ _ 3. sm_ _ _ _ 4. t_ _ _ _ 5. w_ _ _ _ 6. m_ _ _ _ * Suggestion find suitable words in the blanks:
Suggestion find suitable words in the blanks 6. m_ _ _ _ 5. w_ _ _ _ 4. t_ _ _ _ 3. sm_ _ _ _ 2. w_ _ _ _ 1. h_ _ _ _ 4. Listen and number :
II. PRESENTATION 4. Listen and number Look at pictures a, b, c, d and e on page 37. Identify the characters in the pictures * Listen to the recording and match the pictures and number them:
Listen to the recording and match the pictures and number them 5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time What will you do...? Look at the pictures, ask and answer the questions about what people will do on weekend * Suggestion ask and answer the questions about what people will do on weekend:
What will you do...? Suggestion ask and answer the questions about what people will do on weekend a. What will we do in the morning? latex(rarr) We will cruise around the islands b. What will we do in the morning? latex(rarr) We will swim c. What will we do in the afternoon? latex(rarr) We will sunbathe d. What will we do in the afternoon? latex(rarr) We will walk on the beach e. What will we do in the afternoon? latex(rarr) We will build somes sandcatles f. What will we do in the afternoon? latex(rarr) We will play beach volleyball III. THE END
1. Homework:
- Learn new words - Do exercises C, D in the workbook. - Play an information gap game on page 37 - Prepare next lesson 3/ Unit 5 Homework 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓