Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Review 2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:22' 16-06-2016
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Revision:
Unit six: Stand up!:
Giving and responding to instructions Stand up! Asking for and giving permission you can/t S1: May I go out? S2: Yes you can/ No, you can`t Unit 7: That’s my school.:
naming school rooms describing school rooms asking and answering about school rooms.

S1: Is this a classroom ?

S2: Yes, it is/ No it isn’t

S1: It's it new ?

S2: Yes, it is. / No, it isn’t. It’s old

Unit 8 : This is my pen:
naming school things. describing school things

This is a book

That is a pencil

These are rulers

Those are schoolbags

Unit 9 : What colour is it?:
asking and answering about school things asking and answering about the colour of school things

S1: Is this/that your pencil sharpener?

S2: Yes, it is/ No, it isn’t

S1: What colour is it?

S2:It is green

S1:What colour are they?

S2: They are yellow

Unit 10 : What do you do at break time:
Naming games and activities Saying the name of games/ activities at break time Asking and answering about games and activities at break time.

1. S1: What do you do at break time ?

S2: I play hide – and – seek.

I like playing football/ badminton.

2. S1: Do you like playing chess ?

S2: Yes, I do / No, I don’t

2. Objectives:
Objectives By the end of this lesson, students will be able to remember all the knowledge they have learn and do all the exercises Develop speaking skill II. PRACTICE
1. Listen and tick:
1. Listen and tick Look at Pictures, identify the characters and guess what they are saying Set the scence:
1. Listen and tick You are going to listen to the recording, match the information you hear to the pictures and tick the box in the appropriate picture. Suggestion: match the information you hear to the pictures and tick the box in the appropriate picture.:
Suggestion: match the information you hear to the pictures and tick the box in the appropriate picture. Write the information you hear to the pictures :
Write the information you hear to the pictures A: Good morning, Mrs Hien! B: Sit down, please! A: Is your school big? B: Yes, it is A: What colour is your book? B: It`s green *Continue:
Write the information you hear to the pictures A: What colour are your pencils? B: They`re red A: What do you do at break time? B: I play football 2. Listen and number:
2. Listen and number Look at pictures, the identification of the characters in the pictures and the characters’ words. Listen to the recording and write the information you hear to the sentence:
2. Listen and number Listen to the recording and chose number with the information you hear to the sentence 1 2 3 4 Relisten to the recording and write the information you hear to the sentence.:
4 3 1 2 Relisten to the recording and write the information you hear to the sentence. A: May I come in? B: Yes, you can A: Is that your classroom? B: No, it isn`t. It`s the computer room A: Is that your pencil case? B: What colour is it? A: It`s pink B: Yes, it`s my pencil case A: Whay do you do at break time? B: I play hide-and-seek 3. Read and complete:
3. Read and complete You are going to read and get information in the blank to complete the sentences. Suggestion: get information in the blank to complete the sentences.:
Suggestion: get information in the blank to complete the sentences.
This is my (1) ||school||. It`s big. I`m in Class 3B. My classroom is big, too. Now it is break time. Many of my friends are in the (2) ||playground||. I`m in the computer (3) ||room|| with my friend (4) ||Quan||. Ask and answer the question:
Suppose, you are the main character in the text. Let`s answer the question
a. Is your school small? latex(rarr) ||No, it isn`t. It`s big|| b. Is your classroom big? latex(rarr) ||Yes, it is|| c. What do your friends do at break time? latex(rarr) ||Many of my friends are in the playground|| d. What do you do at break time? latex(rarr) ||I`m in the computer room|| 4. Read and match:
4. Read and match You are going to read the sentences to get the information in order to match with the respond Suggestion: match the sentence with a appropriate respond:
Suggestion: match the sentence with a appropriate respond
1. Is your school big?
2. Are those your books?
3. What colour is your school bag?
4. May I come in?
5. What do you do at break time?
5. Look and say:
5. Look and say Look at the pictures and introduce four characters Work in pairs, guess what they say:
Work in pairs, guess what they say III. END LESSON
Home-link:
- Practice more and do more exercise in work book. - At home, read: Short story - Cat and mouse (2) - Prepare next lesson: Review all for the test The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓