Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Review 3 (I-II)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 17-06-2016
Dung lượng: 11.1 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
A. PRESENTATION
1. Objectives:
Objectives * At the end of this review Unit, students will be able to: - Revise the topics, language competences, sentence patterns, vocabulary and phonics they have learnt from Units 11-15 - Do the tasks to consolidate the language knowledge - Improve all skills they have learnt in the focused units. 2. Revision:
Unit 11: What’s the matter with you? Unit 12: Our free time activities Unit 13: Accident Prevention Unit 14: My favourite stories Unit 15: My dream house Revision * Unit 11: What’s the matter with you?:
A: What’s the matter with you? B: I’ve got a headache. - You should see the doctor - You shouldn’t eat ice-cream. * Unit 12: Our free time activities:
A: What do you do in your free time? B: I often draw pictures. - What did you do in Nha Trang? - First, I went to Tri Nguyen Aquarium. Then I visited Vinpearl Land * Unit 13: Accident Prevention:
A: Don’t ride too fast. You may fall off your bike. B: OK. Thanks. - Why shouldn’t they jump into the river? - Because they may drown. * Unit 14: My favourite stories:
A: What happened first? B: The fox asked: “Will you give me some meat?” The fox said: “Yummy, yummy!” - What character do you like? - I like the fox. It’s very clever. * Unit 15: My dream house:
A: What will your dream house be like? B: It’ll be a large house in the countryside. It’s got a yard in the front. - What will there be in your dream house? - There will be a robot. I’ll use it to do the housework. B. PRACTICE
I. VOCABULARY & SPELLING:
I VOCABULARY & SPELLING 1. Choose the letters that complete the words blow. Then read the words aloud 2. Complete the sentences 3. Draw a line to match the words that go together 1. Choose the letters that complete the words blow. Then read the words aloud:
1. Choose the letters that complete the words blow. Then read the words aloud * Suggestion: picture 1-2 :

a. al||arm|| clock b. gl||ide|| * Suggestion: picture 3-4:

c. sl||im || d. c||ar|| * Suggestion: picture 5-6:

e. t||ear || f. dr||aw|| * Suggestion: picture 7-8:

g. ta||ble|| h. sta||ge|| * Suggestion: picture 9-10:

i. c||ow|| j. music sh||ow|| 2. Complete the sentences:
2. Complete the sentences a) He should not ____ down the staircase b) She`s got an ________. c) They should not jump into the water. They may_________________. d) He`s got a sore _____________. e) She often _____ pictures in her free time. Complete the sentences:
2. Complete the sentences f) He often goes ____ near his house. g) I saw a ____ on the roof of the cowshed yesterday. h) The ______ is running away. i) My dream house ______ be by the river. j) There will be _____ to do the housework. * Suggestion complete the sentences:

a) He should not ||glide|| down the staircase b) She`s got an ||earache||. c) They should not jump into the water. d) He`s got a sore ||throat||. They may ||drown||. * Suggestion complete the sentences:

e) She often ||draws|| pictures in her free time. f) He often goes ||to fish|| near his house. g) I saw a ||crow|| on the roof of the h) The ||fox|| is running away. cowshed yesterday. * Suggestion complete the sentences:

i) My dream house ||will|| be by the river. j) There will be ||robots|| to do the housework. 3. Draw a line to match the words that go together:
3. Draw a line to match the words that go together 1. break 2. fall off 3. go 4. spill 5. do 6. go to see a. house work b. a leg c. for a walk d. the doctor e. your bike f. hot water II. LISTENING:
II. LISTENING 1. Listen and tick 2. Listen and number 1. Listen and tick:
1. Listen and tick Look at the pictures, listen and guess the pictures will be ticked. * Suggestion listen and tick:
* Talking about the content of listen:
1. A: Woa. B: What`s the matter? A: The tea pot is so hot. B: Be careful. You may get a burn with it. 2. A: Let`s do puzzle B: Well. It`s too boring. Look the weather is fine. A: Yes. How about go swimming? B: Good ideal. Let`s go the swimming pool 3. A: What are you drawing? B: A crow. A: What are you drawing? B: Well. Photo cover of the story "The clever fox and the crow". A: Oh, I see. I know that story. 4. A: What`s the matter with you? B: I`ve got a toothache A: Take it see. Open your mouth, please. Which one? B: This one. Woa. A: Well, well. It`s got a big have teeth. 5. A: What will dream house be like? B: Well! It will be a large house by the see and to get a beautiful view. A: How many room will be there in your house? B: Fifteen. A: Oh. So many rooms. 2. Listen and number:
2. Listen and number Look at the pictures, listen and guess number the pictures * Suggestion listen and number the pictures:
1 2 3 4 5 C. THE ENDING
Home-link:
- Practice more and do more exercise in work book. - Review all knowledge - Prepare next lesson: Review 3 (III-IV) The end:
No_avatar

Cám ơn cô giáo nhé.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓