Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 02. My friend's House. Lesson 3 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 17-06-2016
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Slap the words:
Slap the words 2. Objectives:
Objectives *At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions about a friend’s house - Read a description of a house and write about a friend’s house - Develop four skills. 3. Vocabulary:
I. WRAM UP 3. Vocabulary gate: cổng cottage: nhà tranh yard: sân pond: cái ao roof: mái nhà balcony: ban công comfortable: thoải mái fence: hàng rào * Check vocabulary: matching:
* Check vocabulary: matching II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat Look at each picture and get them to identify the familiar characters and the new ones Listen and guess what is happening in each picture.:
Listen and guess what is happening in each picture. Listen and answer the questions:
Listen and answer the questions * Some questions: Who is Mai doing? Who is asking her? What colour is Mai’s house? Is it big/small? Work in pairs: listen and repeat a few times:
Work in pairs: listen and repeat a few times Mr Loc: Em dự định vẽ gì vậy, Mai? Mai: Em định vẽ nhà của em Mr Loc: Nhà em như thế nào? Mai: Oh, nó lớn. Có một cái cổng màu xanh Mr Loc: Thật tuyệt 2. Point, ask and answer :
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the picture a, b, c, d, e, f and say: Imagine this is your house. We’re going to ask and answer about your house. Model sentence:
Model sentence A: What’s your house like? B: It’s a ………………../ It’s got……….. A: What’s your house like? B: It`s a big house It’s got a green gate. Ask and answer questions about a friend’s house Work in pairs, ask and answer about the nationality of the characters in the picture:
Work in pairs, ask and answer about the nationality of the characters in the picture Picture a:

A: What’s your house like? B: It`s a ||large cottage|| It’s got a ||large pond|| Picture b:

A: What’s your house like? B: It`s a ||small house|| It’s got a ||small yard|| Picture c:

A: What’s your house like? B: It`s a ||big house|| It’s got a ||red roof|| Picture d:

A: What’s your house like? B: It`s a ||big flat|| It’s got a ||big balcony|| Picture e:

A: What’s your house like? B: It`s a ||block of flats|| It’s got a ||green windows|| 3. Read and tick the right picture:
II. PRESENTATION 3. Read and tick the right picture Look at the pictures and read the passage My grandparents live in a village. Last summer, I went to visit them for three days. My grandparent`s house is a big house. It is comfortable, large house. There is a living room, a kitchen and three bedrooms in the house. The roof is red and the walls are yellow. There is violet fence around the house. The gate is brown. There is a pond behind the house. I went fishing there with my grandfather. It was my favourite fishing place. Read again the passage and tick the right picture:
My grandparents live in a village. Last summer, I went to visit them for three days. My grandparent`s house is a big house. It is comfortable, large house. There is a living room, a kitchen and three bedrooms in the house. The roof is red and the walls are yellow. There is violet fence around the house. The gate is brown. There is a pond behind the house. I went fishing there with my grandfather. It was my favourite fishing place. *Read again the passage and tick the right picture 4. Write about your friend’s house :
II. PRESENTATION 4. Write about your friend’s house You are going to read the description of one’s friend’s house and choose the appropriate words from the box to complete the passage. Suggestion choose the appropriate words from the box to complete the passage:
Suggestion choose the appropriate words from the box to complete the passage
Hoang is my new friend. He lives in a (1) ||house|| in a village. Last (2) ||weekend||, I went to visit him with my classmates. His house is (3) ||large|| and beautiful. There is a living room, a kitchen and three (4) ||bedrooms|| in it. There is a big (5) ||garden|| at the back of the house. We had a lot of fun there. 5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time Draw your house, then colour it Draw your house:
Draw your house Colour your house:
Colour your house III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise E in the workbook. - Draw your house, then colour it - Do exercise E in the workbook. - Prepare next: Unit 3. A birthday party. Lesson 1 (1-4) 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓