Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 03. A birthday party. Lesson 2 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 17-06-2016
Dung lượng: 10.4 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Sing a song: Happy Birthday to you:
2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Pronounce correctly the sound of the letters - Listen and number the picture in the order they hear - Develop listening and speaking skills. 3. Vocabulary:
3. Vocabulary I. WRAM UP remember: nhớ, nhớ lại bird: con chim skirt: cái váy shirt: áo sơ mi member: thành viên Checking vocabulary: matching:
Checking vocabulary: matching
remember
bird
skirt
shirt
member
II. PRESENTATION
1. Listen and repeat:
II. PRESENTATION 1. Listen and repeat

Open the book page 22, look at the words "third" - "December" and notice the letter colored differently in both words.

Look, listen, repeat then take note:
II. PRESENTATION 1. Listen and repeat

Produce the sounds of the letters rl in the word thrid and the letters em in the word December.

Work individually: repeat the words a few times:
Work individually: repeat the words a few times Read aloud in chorus:
Read aloud in chorus 2. Listen and read together:
Look at pictures a, b on page 22, identify the characters in the pictures. II. PRESENTATION 2. Listen and read together Read each chant and repeat each line a few times:
Read each chant and repeat each line a few times Listen and clap once for the words with “ir” and clap twice for the words with “em” :

Listen and clap once for the words with “ir” and clap twice for the words with “em”

3. Group and say aloud:
Look at the chart and the word box, say and repeat each word II. PRESENTATION 3. Group and say aloud bird skirt shirt remember birthday November member September

third

December

Suggestion do the task in groups:
Suggestion do the task in groups bird skirt shirt remember birthday November member September remember November member September bird skirt shirt birthday

third

December

Read each word in chorus:

December

third

bird skirt shirt birthday remember November member September Suggestion do the task in groups 4. Listen and number :
II. PRESENTATION 4. Listen and number Look at pictures a, b, c and d on page 23, identify the characters in the pictures Listen to the recording and match the pictures and number them:
Listen to the recording and match the pictures and number them Talk about the content of the listening:
Talk about the content of the listening It was Tony`s birthday yesterday. Many friends came and gave him present. Now, Linda and Nam are talking about the party.

1. Nam: What the present did you give Tony, Linda?

Linda: Well, I give him a box of coloured pencil.

2. Linda: What's about you? What did you give him?

Nam: I gave him a big ball.

Linda: Really? What was it the big one?

Nam: Yes, It was.

3. Linda: I did not see Phong.

Nam: He didn't come. But he sent his present.

Linda: What was this?

Nam: A big robot.

Linda: Oh, I saw.

4. Linda: I saw my present, too

Nam: What was this?

Linda: A dictionnary

Nam: There was a nice present.

5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time Read and role play the story, using the sentences.

It was Nam's birthday party yesterday. Many friends came and chatted with him. Linda came late. "Happy birthday to you", she said. Then she gave him a box. "Thank you, Linda. What is it?" said Nam. "Turn off the lights before you open it," said Linda. Someone turned off the lights. Nam opened the box in the dark. "Oh! There's something soft and silky. Oh, it's warm and it is touching me. Ugh," said Nam. Someone turned on the lights. There was a cute kitten in the box. Everyone cheered and the party went on.

III. THE END
1. Homework:
- Do exercises C, D in the workbook. - Read and role play the story “Nam’s surprise present” on page 23 - Prepare next lesson. 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓