Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 04. Mai's Day. Lesson 3 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 17-06-2016
Dung lượng: 27.7 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Let`s see a video: after school activity programs:
After school activity programs 2. Objectives:
Objectives *At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions about past activities - Read a comprehension text on a girl’s Sunday and write a diary. - Develop four skills. II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * New words: * New words:
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * New words: * Look at each picture and get them to identify the familiar characters and the new ones:
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * Look at each picture and get them to identify the familiar characters and the new ones * Listen the recording and read each line in the pictures:
* Listen the recording and read each line in the pictures * Work in pairs: Listen and repeat a few times:
* Work in pairs: Listen and repeat a few times Mother: Con đã làm gì đêm qua vậy? Hoa: Mmm...Con truy cập Internet cho công việc ở trường Mother: Còn con? Con đã làm gì đêm qua vậy? Nam: Con đọc truyện tranh. Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. 2. Point, ask and answer:
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the picture a, b, c, d and say: "Last night this boy surfed the Internet for his school project" * Model sentence:
Model sentence What did you do last night? I_________________. A: What did you do last night ? B: I surfed the Internet for my school project. Ask and answer questions about past activities * The new vocabulary:
* The new vocabulary go to the cinema: tới rạp chiếu phim attend the school festival: tham dự các lễ hội ở trường Prepare the school display: Chuẩn bị biểu diễn ở trường Listen to music: Nghe nhạc * Work in pairs, ask and answer questions about past activities:
Work in pairs, ask and answer questions about past activities Picture a:

A: What did you do last night ? B: ||I went to the cinema.|| Picture b:

A: What did you do last night ? B: ||I attended the school festival.|| Picture c:

A: What did you do last night ? B: ||I prepared the school display.|| Picture d:

A: What did you do last night ? B: ||I listened to music|| 3. Read and complete:
II. PRESENTATION 3. Read and complete Open the book, set the scene: You’ve going to read a passage and fill in the blank. Linh lives in Ho Chi Minh City. Every morning she gets up early. She takes a bus to her school. Yesterday was Sunday. Linh (1) _______ late. She did not do her morning exercise. She did not (2) ______ breakfast. She (3) _______ For lunch with her family. In the afternoon, she (4) _______ shopping with her mother. She did not listen to her favorite music, but she (5) ______ the programme of ‘ English for Kids ‘ on TV. In the evening, she (6) _______ no homework. She went to bed early. * Suggestion read and complete the passage:
* Suggestion read and complete the passage
Linh lives in Ho Chi Minh City. Every morning she gets up early. She .............. bus to her school. Yesterday was Sunday. Linh (1) ||got up|| late. She did not do her morning exercise. She did not (2) ||have|| breakfast. She (3) ||went out||. For lunch with her family. In the afternoon, she (4) ||went||shopping with her mother. She did not listen to her favorite music, but she (5) ||watched|| the programme of ‘ English for Kids ‘ on TV. In the evening, she (6) ||had|| no homework. She went to bed early.

takes

4. Wite your diary about what you did yesterday:
II. PRESENTATION 4. Wite your diary about what you did yesterday Imagine you are going to write your diary about what you did the day before. You should remember what you did in the morning, afternoon and evening to write down here. Date:_____________________ Morning: had breakfast________ _________________________ Afternoon:_________________ _________________________ Evening:_____________________________________________________________________ Date:____________________ Morning: _________________ ________________________ Afternoon:________________ _______________________________________________ Evening:__________________ ________________________________________________ _______________________ 5. Fun time :
II. PRESENTATION 5. Fun time *Sing the song: This is the way we do things * Listen and read each line then sing the song a few times.:
* Listen and read each line then sing the song a few times. III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise E in the workbook. - Sing the song at home - Prepare Unit 5/ lesson 1 (page 34-35) 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓