Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 05. Our picnic to the seaside. Lesson 1 (1-4)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 17-06-2016
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Sing the song: This is the way we do things:
*Sing the song: This is the way we do things 2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions about what people will do in the future - Develop listening and speaking skills. 3. Vocabulary:
I. WRAM UP 3. Vocabulary cruise around the island: du lịch quanh đảo seafood: hải sản beach: bờ biển aquarium: thủy cung sunbathe: tắm nắng set up a campfire: đốt lửa trại explore some caves: khám phá một hang động *Checking vocabulary: matching:
Checking vocabulary: matching cruise around the island seafood beach aquarium sunbathe set up a campfire explore some caves II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat Look at the pictures to identify the characters in each picture * Listen and guess what is happening in each picture.:
Listen and guess what is happening in each picture * Set the context: Mai, Linda, Peter and Tony are planning their picnic to Ha Long Bay next week.:
* Set the context: Mai, Linda, Peter and Tony are planning their picnic to Ha Long Bay next week. * Listen and repeat a few times:
* Listen and repeat a few times Mai, Linda, Peter and Tony are planning their picnic to Ha Long Bay next week. 2. Point, ask and answer :
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the pictures and say: We’re going to practise asking and answering about what people will do in the future * Model sentences:
Model sentence A: What will we do in the ______? B: We’ll………………………. A: What will we do in the morning B: We will cruise around the islands. * Work in pairs: ask and answer questions about what people will do in the future:
Work in pairs: ask and answer questions about what people will do in the future Picture a:

A: What will we do in the ||morning||? B: We will ||run on the beach.|| Picture b:

A: What will we do in the ||afternoon||? B: We will ||visit an a quarium.|| Picture c:

A: What will we do in the ||morning||? B: We will ||sunbathe.|| Picture d:

A: What will we do in the ||afternoon||? B: We will ||cook the picnic food|| Picture e:

A: What will we do in the ||evening||? B: We will ||set up a campfire|| 3. Listen and tick :
II. PRESENTATION 3. Listen and tick Look at the pictures on page 35 and tell them the purpose of listening: You are going to listen and tick the correct picture. * Listen, point to each picture to Identify the characters in the pictures:
* Listen, point to each picture to Identify the characters in the pictures * Listen and tick the correct picture. :
* Listen and tick the correct picture. 4. Talk :
II. PRESENTATION 4. Talk Look at the pictures on page 35. Point to the picture to elicit Sts’ answers to identify the characters. Use the guiding questions. * Use the guiding questions:
Use the guiding questions Where will they go? What will they do there? What will they do in the morning? Will they ……. *Look at picture and answer the questions:
*Look at picture and answer the questions Picture a:
*Look at picture and answer the questions A: Where will they go? B: They will go to the Ha Long bay A: What will they do there? B: They will cruise the islands, sunbathe, set up a campfire, explore some caves... A: What will they do in the morning? B: They will cruise the islands Picture b:
*Look at picture and answer the questions A: Where will they go? B: They will ............................. A: What will they do there? B: They will ............................. A: What will they do in the morning? B: They will ............................. III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise A, B in the workbook. - Prepare next period Lesson 2/ Unit 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓