Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 05. Our picnic to the seaside. Lesson 3 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 17-06-2016
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Old lesson: Look at the pictures, ask and answer questions about these pictures:
Old lesson: Look at the pictures, ask and answer questions about these pictures, using question: What will they do? * Suggestion ask and answer questions about these pictures:
* Suggestion ask and answer questions about these pictures
a. What will they do? latex(rarr) They will ||eat seafood|| b. What will they do? latex(rarr) They will ||cruise around the islands|| c. What will they do? latex(rarr) They will ||build some sandcastles|| d. What will they do? latex(rarr) They will ||run on the beach|| 2. Objectives:
Objectives *At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions about what one will be in the future - Read a comprehension text on a girl’s dream job and write about their dream job. - Develop four skills. 3. Vocabulary:
I. WRAM UP 3. Vocabulary future: tương lai mechanic: thợ cơ khí (an) astronaut: phi hành gia (an) architect: kiến trúc sư business person: nhà kinh doanh dentist: nha sĩ nurse: y tá singer: ca sĩ dancer: vũ công * Checking vocabulay: matching:
* Checking vocabulay: matching II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * Look at each picture and get them to identify the familiar characters and the new ones * Set the context and listen the recording :
* Set the context and listen the recording * Listen again the recording and read each line in the pictures:
* Listen again the recording and read each line in the pictures Sau bữa trưa, Linda và Tony đang nói chuyện về tương lai của họ Tony: Bạn sẽ làm gì trong tương lai? Linda: Tôi sẽ là một ca sĩ Tony: Tôi thây. Ban thích ca hát Linda: Còn bạn thì sao? Tony: Tôi sẽ là thợ cơ khí 2. Point, ask and answer:
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the pictures a,b,c,d,e and f and say: imagine you are the speakers in this example * Model sentence:
Model sentence A: What will you be in the future? B: I’ll be a/ an………. A: What will you be in the future? B: I’ll be a singer * Work in pairs, ask and answer questions about what one will be in the future:
* Work in pairs, ask and answer questions about what one will be in the future * Lucky stars:
Star 1:

A: What will you be in the future? B: I’ll be ||an astronaut. || Star 2:

A: What will you be in the future? B: I’ll be ||a dancer || Star 3:
Star 4:

A: What will you be in the future? B: I’ll be ||a dentist|| Star 5:

A: What will you be in the future? B: I’ll be ||a nurse|| Star 6:
Star 7:

A: What will you be in the future? B: I’ll be ||an architect|| Star 8:
Star 9:

A: What will you be in the future? B: I’ll be ||a business person|| 3. Read and do the task:
II. PRESENTATION 3. Read and do the task * Open the book on page 39, look and read, then Identify the characters in the pictures My dream job My name is Mai. I dream of being an astronautsome day. Maybe, I will fly in space. I will work with other people in the spaceship. There will be engineers, technicians, scientists and doctors. We will all do special work. We will travel through space. Sometimes we will go out and walk in space. Maybe I will visit the other planets. It will be very exciting. Now I am studying hard at school and I hope my dream will be real one day. * Read the title of the passage and look at the picture.:
My dream job My name is Mai. I dream of being an astronautsome day. Maybe, I will fly in space. I will work with other people in the spaceship. There will be engineers, technicians, scientists and doctors. We will all do special work. We will travel through space. Sometimes we will go out and walk in space. Maybe I will visit the other planets. It will be very exciting. Now I am studying hard at school and I hope my dream will be real one day. * Read the title of the passage and look at the picture, then do the task * Suggestion tick T/ F:
* Suggestion tick T/ F
1. Mai dreams of being an astronaut
2. She`ll be a dentist in a spaceship
3. She`ll travel around the world
4. She`ll visit other planets
* Interview some your classmates and ask about their dream job. Then complete the tables:
* Interview some your classmates and ask about their dream job. Then complete the tables Ask: - What’s your name? - What will you do in the future? or What your dream job? Name Dream job 4. Write about your dream job :
II. PRESENTATION 4. Write about your dream job Look at the card on page 40, answer the question then fill in the blank to complete the passage The guiding questions: 1. What will you be in the future? 2. Where will you work? 3. How many hours do you want to work? 4. How many money do you want to earn?

My dream job

My name is___. I am a pupil at___Primary School. My dream job is ___. I want to work___hours a day and ___ days a week. I want to earn ___of money.

* Suggestion answer the question:
* Suggestion answer the questions
1. What will you be in the future? latex(rarr) ||I`ll be a doctor in the future|| 2. Where will you work? latex(rarr) ||I`ll work at the big hospital|| 3. How many hours do you want to work? latex(rarr) ||I want to work 8 hours a day and 6 weeks a day|| 4. How many money do you want to earn? latex(rarr) ||I want to earn 1000 USD/month|| * Suggestion fill in the blanks to complete the passage:
* Suggestion answer the questions
My name is ||Mai||. I am a pupil at ||Mai Lam|| Primary School. My dream job is ||being a doctor||. I want to work ||8|| hours a day and ||6|| days a week. I want to earn ||1000 USD/month||of money. My dream job 5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time Sing the song * Sing and claps in group:
* Sing and claps in group III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise E in the workbook. - Sing the song at home - Prepare Review 1 (page 41- 47) 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓