Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 06. A visit to the zoo. Lesson 3 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 17-06-2016
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Let`s a see video: animal show:
Animal show: tigers and lions 2. Objectives:
Objectives *At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer questions about what one saw at an animal show - Read an animal story and write in the speech bubbles. - Develop four skills. 3. Vocabulary:
I. WRAM UP 3. Vocabulary burning hoop: vòng lửa trick: lừa đảo, thủ thuật a horse: con ngựa a snake: con rắn a seal: con hải cẩu * Checking vocabulay: fill suitable word under each picture:

||burning hoop || ||trick|| ||a seal || ||a horse || ||a snake || * Checking vocabulay: fill suitable word under each picture II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat :
II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * Look at each picture and get them to identify the familiar characters and the new ones * Set the context and listen the recording :
* Set the context and listen the recording * Listen again the recording and read each line in the pictures:
* Listen again the recording and read each line in the pictures 2. Point, ask and answer:
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Look at the prompts under each picture on. Get them to repeat each prompt a few times. Then ask and answer for each picture, use model sentence: A: What did you see at the animal show? B: I saw ………. * Model the structures:
* Model the structures A: What did you see at the animal show? B: I saw _____. A: What did you see at the animal show? B: I saw two tigers jump through burning hoops * Work in pairs, ask and answer questions about what one saw at an animal show:
* Work in pairs, ask and answer questions about what one saw at an animal show Picture a:

A: What did you see at the animal show? B: I saw ||a monkey ride a horse|| Picture b:

A: What did you see at the animal show? B: I saw ||a horse dance|| Picture c:

A: What did you see at the animal show? B: I saw ||a snake dance|| Picture d:

A: What did you see at the animal show? B: I saw ||a seal play with a beach ball || 3. Read and number the pictutres:
II. PRESENTATION 3. Read and number the pictutres You are going to read an animal story. Can you guess what the story is about? A little mouse ran over the nose of a sleeping lion. She woke him up. The lion caught the mouse. He opened his mouth to eat the mouse. "Please don`t eat me. I will help you some day", begged the mouse. The lion laughed, "Ha, ha, ha. How can a small mouse help a big lion? I won`t eat you. You are too small." "Thank you, Mr Lion", said the mouse, "I will never forget your help". One day, a little mouse saw the lion in a net. She came to help the lion. She bit the net and the lion was free. "Thank you little mouse", said the lion, "I will never forget your help". * New words:
* New words wake someone up: làm ai đó thức giấc catch: bắt beg: cầu xin, cầu khẩn never: không bao giờ too small: quá nhỏ bé forget: quên Checking vocabulay: matching:
Checking vocabulay: matching * Read the passage and and number the picture :
* Read the passage and number the picture A little mouse ran over the nose of a sleeping lion. She woke him up. The lion caught the mouse. He opened his mouth to eat the mouse. "Please don`t eat me. I will help you some day", begged the mouse. The lion laughed, "Ha, ha, ha. How can a small mouse help a big lion? I won`t eat you. You are too small." "Thank you, Mr Lion", said the mouse, "I will never forget your help". One day, a little mouse saw the lion in a net. She came to help the lion. She bit the net and the lion was free. "Thank you little mouse", said the lion, "I will never forget your help". Suggestion number the pictures in the order of the event in the story:
Suggestion number the pictures in the order of the event in the story A little mouse ran over the nose of a sleeping lion. She woke him up. The lion caught the mouse. He opened his mouth to eat the mouse. "Please don`t eat me. I will help you some day", begged the mouse. The lion laughed, "Ha, ha, ha. How can a small mouse help a big lion? I won`t eat you. You are too small." "Thank you, Mr Lion", said the mouse, "I will never forget your help". One day, a little mouse saw the lion in a net. She came to help the lion. She bit the net and the lion was free. "Thank you little mouse", said the lion, "I will never forget your help". 4. Read the passage again. Write in the speech bubbles :
II. PRESENTATION 4. Read the passage again. Write in the speech bubbles A little mouse ran over the nose of a sleeping lion. She woke him up. The lion caught the mouse. He opened his mouth to eat the mouse. "Please don`t eat me. I will help you some day", begged the mouse. The lion laughed, "Ha, ha, ha. How can a small mouse help a big lion? I won`t eat you. You are too small." "Thank you, Mr Lion", said the mouse, "I will never forget your help". One day, a little mouse saw the lion in a net. She came to help the lion. She bit the net and the lion was free. "Thank you little mouse", said the lion, "I will never forget your help". * Suggestion write the speech bubbles :
* Suggestion write the speech bubbles 5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time III. THE END
1. Homelink:
- Learn new words and model - Do exercise E in the workbook. - Prepare Lesson 1/ Unit 7. 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓