Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 07. My favourite sports and games. Lesson 1 (1-4)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 17-06-2016
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Let`s play game: Jumbled Letters :
Let`s play game: Jumbled Letters
a. ootfallb latex(rarr) b. simwmign latex(rarr) c. hssec latex(rarr) d. dabimnnot latex(rarr) e. kees dan deih latex(rarr) * Suggestion play game: Jumbled Letters :
* Suggestion play game: Jumbled Letters
a. ootfallb latex(rarr) ||football|| b. simwmign latex(rarr) ||swimming|| c. hssec latex(rarr) ||chees|| d. dabimnnot latex(rarr) ||badminton|| e. kees dan deih latex(rarr) ||hide and seek|| 2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Ask and answer about one’s favourite sports and game - Develop listening and speaking skills. 3. Vocabulary:
blind man’s bluff: trò bịt mắt bắt dê rollerskating: môn trượt ba tanh Karate: môn võ ka –ra- te basketball: môn bóng rổ shuttlecock sport: trò chơi đá cầu I. WRAM UP 3. Vocabulary *Checking vocabulary: matching:
*Checking vocabulary: matching II. PRESENTATION
1. Look, listen and repeat:
Look at the pictures to identify the characters in each picture on page 55 II. PRESENTATION 1. Look, listen and repeat * Set the context:
* Set the context: You are going to hear Tom and Quan talking about their favourite sports and games * Look, listen and guess what is happening in each picture.:
* Look, listen and guess what is happening in each picture. * Listen again and read aloud in chorus:
* Listen again and read aloud in chorus 2. Point, ask and answer :
II. PRESENTATION 2. Point, ask and answer Point to the pictures and say: We’re going to practise asking and answering about one’s favourite sports and games * Model sentences:
Model sentence A: What’s your favourite sport / game? B: It’s a name of sport/ game A: What’s your favourite sport? B: It’s table tennis. A: What’s your favourite game? B: It’s blind man`s bluff * Work in pairs: ask and answer about one’s favourite sports and game:
Work in pairs: ask and answer about one’s favourite sports and game Picture a:

A: What’s your favourite game? B: It`s ||rollerskating || Picture b:

A: What’s your favourite sport? B: It`s ||karate || Picture c:

A: What’s your favourite sport? B: It`s ||swimming|| Picture d:

A: What’s your favourite sport? B: It`s ||basketball|| Picture e:

A: What’s your favourite game? B: It`s ||shuttlecook sport|| 3. Listen and tick :
II. PRESENTATION 3. Listen and tick Look at the pictures on page 56 and tell them the purpose of listening: You are going to listen and tick the correct picture. a. Pre-listening: Listen, point to each picture to Identify the characters in the pictures:
a. Pre-listening: Listen, point to each picture to Identify the characters in the pictures b. While-listening: Listen and tick the correct picture. :
b. While-listening: Listen and tick the correct picture. c. Post-listening: Talk about the content of the listening:
1. A: Let`s do the puzzle. B: I don`t like the puzzle A: What do you want to do then? B: How about do play table tennis? A: It`s all right. Let`s play it 2. B: What do you do in your free time? A: Many different things. But I like play games. B: What game do you like? A: Fram Town a computer game. 3. B: Do you like game? A: Yes, I do. I play all game. B: What`s the favourite one? A: Hide and seek. It`s an exceting game. 4. A: What are they playing? B: Shuttlecook sport. A: Is this a popular game in the country? B: Yes. There is popular boy in the Vietnam c. Post-listening: Talk about the content of the listening 4. Talk :
II. PRESENTATION 4. Talk Look at the pictures on page 56, read the instruction and make sure they understand the task. Point to the pictures and answers to identify the characters * Use the guiding questions:
Use the guiding questions Do you like sports? What’s your favourite sport? What’s your favourite game? Have you got that game in your computer? I know/ don`t know that game I prefer……… I don`t like * Do the first example with picture a :
* Do the first example with picture a
1. Do you like sports? latex(rarr) ||Yes, I do|| 2. What’s your favourite sport? latex(rarr) ||It`s table tennis|| 3. Have you got that game in your computer? latex(rarr) ||No, I haven`t|| 4. Do you like badminton? latex(rarr) ||Yes, I do. But I prefer table tennis than badminton|| III. THE END
1. Homework:
- Learn the new words and the dialogue by heart - Learn model sentences by your heart - Do exercise A, B in the workbook - Prepare Unit 7. Lesson 2 . 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓