Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Package - Review 2 (I-II)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:35' 07-04-2016
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Coverpage:
REVIEW 2 (I-II) A. PRESENTATION
1. Objectives:
Objectives * At the end of this review Unit, students will be able to: - Revise the topics, language competences, sentence patterns, vocabulary and phonics they have learnt from Units 6-10 - Do the tasks to consolidate the language knowledge - Improve all skills they have learnt in the focused units. 2. Revision:
Revision Unit 06. A visit to the zoo Unit 07. My favourite sports and games Unit 08. My favourite book Unit 09. Our teacher`s day Unit 10. How I learn english B. PRACTICE
I. VOCABULARY & SPELLING:
I. VOCABULARY & SPELLING 1. Choose the letters that complete the words blow.Then read the words aloud 2. Complete the sentences 3. Groups the words of the same group 1. Choose the letters that complete the words blow.Then read the words aloud:
1. Choose the letters that complete the words blow. Then read the words aloud * Suggestion: picture 1-2 :

a. sk||ate|| b. dr||a||gon * Suggestion: picture 3-4-5:

c. n||ame || d. w||a||ter e. fir||st|| * Suggestion: picture 6-7:

f. cl||ou||d g. to||we||r * Suggestion: picture 8-9:

h. ca||rd|| i. jump||ed|| * Suggestion: picture 10-11:

j. paint||ed|| k. danc||ed|| 2. Complete the sentences:
2. Complete the sentences a) Our class v____ the zoo yesterday. b) In the animal show, a tiger j____through a buring hoop c) Last week, we are e___ Thien cung cave in Ha Long Bay. d) I oftern s____ in the park on weekend . e) My favourite computer g____ is Farm Town. Complete the sentences:
2. Complete the sentences f) H_____ teacher`s Day1 g) The Legend Water Lemon is my favourite s____ . h) I went to the p____ o____ to sent a letter. i) They are writing a c___ for their teacher on Techer Day j) How do you learn speak E____? * Suggestion complete the sentences:

a) Our class v||isited|| the zoo yesterday. b) In the animal show, a tiger j||umps|| through a buring hoop c) Last week, we are e||xplores|| Thien cung cave in Ha Long Bay. d) I oftern s||kate|| in the park on weekend . e) My favourite computer g||ame|| is Farm Town. f) H||appy|| teacher`s Day! g) The Legend Water Lemon is my favourite s||tory|| . h) I went to the p||ost|| o||ffice|| to sent a letter. i) They are writing a c||ard|| for their teacher on Techer Day j) How do you learn speak E||nglish||? * Suggestion complete the sentences 3. Groups the words of the same group:
3. Groups the words of the same group Case closed Bingo Volleyball Snake Giraffe Farm Town Dragon Balls Lion Swimming Basketball Kangaroo Deer The Legend of Watermelon Snow White and the Seven Dwarfs Karate The Stafruit Tree Animal Sports & Games Books * Suggestion groups the words of the same group:
Animal Sports & Games Books Giraffe Kangaroo Snake Lion Deer Volleyball Karate Bingo FarmTown Basketball Swimming Case Closed Dragon Balls The Legend of Watermelon Snow White and theSeven Dwarfs The Stafruit Tree II. LISTENING:
II. LISTENING 1. Listen and tick 2. Listen and number 1. Listen and tick:
1. Listen and tick Look at the pictures, listen and guess the pictures will be ticked. * Suggestion listen and tick:
2. Listen and number:
2. Listen and number Look at the pictures, listen and guess number the pictures * Suggestion listen and number the pictures:
1 2 3 4 5 C. THE ENDING
Home-link:
- Practice more and do more exercise in work book. - Review all knowledge - Prepare next lesson: Review 2 (III-IV) The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓