Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 07. That's my school. Lesson 2 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:27' 16-06-2016
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM-UP
1. Objectives:
2. Let`s song: This is the way we go to school:
II. VOCABULARY
1. New word:
new: mới New word:
old: cũ New word:
large: rộng 2. Let’s match :

large
new
old
III. CONTENT LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat III. CONTENT LESSON Look at the picture and listen to the dialogue Model sentence:
Model sentence A: Is your school big? B: Yes, it is Model sentence:
Model sentence A: Is your classroom big? B: No, it isn`t. It`s small Let`s match:
Is your school big? Yes, it is Is your classroom big? No, it isn`t. It`s small Trường bạn lớn phải không? Vâng, đúng vậy Phòng học bạn lớn phải không? Không. Nó nhỏ Sugesstion match:
Is your school big? Yes, it is Is your classroom big? No, it isn`t. It`s small Trường bạn lớn phải không? Vâng, đúng vậy Phòng học bạn lớn phải không? Không. Nó nhỏ 2. Point and say :
2. Point and say III. CONTENT LESSON Look at pictures and fill in the speech bubbles school new old Picture a:
A: Is the school new? B: Yes, it is Picture b:
A: Is the gym big? B: Yes, it is Picture c:
A: Is the library old? B: No, it isn`t. It`s new Picture d:
A: Is the playground large? B: No, it isn`t. It`s small 3. Let ‘s talk:
III. CONTENT LESSON 3. Let’s talk Look at picture and fill in the speech bubbles classroom big Yes, it is 4. Listen and number:
III. CONTENT LESSON 4. Listen and number Listen and rewrite to the dialogue:

S1: Is your school new?

S2: No, It isn't. It's old

S1: is the library big?

S2: Yes, it is

S1: Is your classroom big?

S2: No, it isn't. It's small

Listen and rewrite to the dialogue

S1: Is this school gym large?

S2: Yes, it is

5. Read and circle:
III. CONTENT LESSON 5. Read and circle Look at my school. It`s beautiful. That is my classroom. It`s big. And that is the computer room. It is new but small. Look at the library. It is large and new. And look at the gym. It is big but old. Look at the picture and read Sugesstion circle:
Sugesstion circle

1. The classroom is (big / small)

2. The computer room is (big / small)

3. The library is (old / new)

4. The gym is (new/ big)

Write the complete sentence:
Write the complete sentence

1. The classroom is big

2. The computer room is small

3. The library is new

4. The gym is big

6. Write about your school:
III. CONTENT LESSON 6. Write about your school Sugesstion write about your school:
Sugesstion write about your school Yes, it is No, it isn`t. It`s old No, it isn`t. It`s small but new Yes, it is. It`s big and new III. ENDING THE LESSON
Home-link:
- Practice more and do more exercise in work book. - Learn new words, model sentence by heart - Prepare next lesson: Unit 7: THAT`S MY SCHOOL - LESSON 3 The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓