Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Review 4

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:03' 11-08-2016
Dung lượng: 18.2 KB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Tâm)
Week: Date of teaching:
Period Date of planning:
REVIEW 4
Objectives
After the lesson, students are able to:
Perform their abilities in listening, speaking and writing related to the topics from units 16-20, using the Intonation, vocabulary and sentence patterns they have learnt.

Language focus
Pattern: review; Vocab: review

Resources
Pictures, Puppets, Sts’ book.

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 1’
- Have Ss sing the song Which one is…?
Sing the song
W-Class
Individual

2. Vocabulary:
10’
-T recalls all the new words.
-Sts follows T’s instructions.
review
W-class
Individual

3. Listen and tick: 4’
-T elicits the pictures.
-T reads listening text.
-Sts listen and tick pictures.
-Some Ss call out the answers.
-Others give comments.

Key:
1/b
2/c


W-class
Individual
W-class


4. Listen and number: 4’
-T elicits the pictures.
-T reads listening text.
-Sts listen and number pictures.
-Some Ss call out the answers.
-Others give comments.
-T gets feedback.


Answers:
1/b; 2/a; 3/d; 4/c


W-class
Individual
W-class

5. Listen and complete:7’
- Tell Ss that they’re going to read the text and fill the gaps.
- Give Ss time to do the task.
- Get Ss to swap and check their answers before checking as a class.
- Do choral and individual repetition of the text.


Key:
1/cold and windy
2/rice and fish
W-class
Groups
W-class

6. Read and complete:7’
- Tell Ss that they’re going to read the text and fill the gaps. Give a few seconds for Ss to read the text in silence. Check comprehension.
- Give Ss time to do the task.
- Get Ss to swap and check their answers before checking as a class.
- Do choral and individual repetition of the text.

Key:
Tony lives in Sydney.
Tony’s grandparents live in Broollyn.
It’s a very exciting place.
It’s quiet and peaceful place.
W-class
Groups
W-class

7. Write about you:7’
- T asks Ss do the task for 5 minutes. T goes around for help, if necessary.
- T calls some Ss go to the board and write down their answers. The others give comment.
- T gives feedback.Ss’s own answers


W-class
Individual
W-class

8. Homelink :1’
-T tells the homelink, Ss take note.
Review all the new words and structures at home.
W-class

*************************************

 
Gửi ý kiến