Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 5 MA TRẬN ĐỀ THEO THÔNG TƯ 22 CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 19-02-2017
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 484
Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Minh Thùy, Huỳnh Tâm, Nguyễn Thị Phương An, ...)
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC LỚP 5
Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ
%

Nghe

M1
M2
M3
M4

13 câu
2,5 điểm
25%
Listen and match
Don’t play with the knife, The Story of Mai An Tiem, I often go skating, Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?


3
0,75đ
1
0,25đ
Listen and tick the correct picture.
What would you like to eat?, What is the matter with you?, Where does Marry live? What would you like to be in the future?, Where’s the park?
1
0,1đ
3
0,3đ
1
0,3đ
Listen and write T(True) or F( False).
Listen a paragraph talk about Quan and his town, and the weather in here.
2
0,5đ
1
0,25đ

1
0,25đ


Đọc
Look and write the correct words: Toothache, Bus stop, Pilot, Rice.
2
0, 5đ
1
0,25đ
1
0,25đ

13 câu
2,5 điểm
25%Read and complete: Modern
think, noisier, more, is.

2
0,2đ
3
0,3đ

Read and answer the questions: Who are the main characters in the story?
Where did the story happen?
Who didn’t stop to rest?
What can you learn from the story?
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ


Viết
Task 1: Fill in the blank: biscuit, architect, Dam Sen Park, Surf the Interrnet, Play with the Stove.
2
0, 5đ
1
0,25đ

2
0,5đ
10 câu
2,5 điểm
25%


Task 2: Reorder the words to make sentences : knife. / sharp / play / that / with / Don’t, do / brother / What / free / in / his / does / your / time?, fell/ on / the / asleep / The / hare / road., at / corner. / next / Turn / right / the,
Phu Quoc / I / to / Island. / went
1
0,25đ
3
0,75đ
1
0,25đNói
Task 1: Look at the picture and answer the questions:
Who are they?, What are they doing? What is the name of the story?

2

1
0,5đ7 câu
2,5 điểm
25%


Task 2: Getting to know someone’s personal information.
What’s your address?; Who do you live with?; What do you do in your free time?, What do you want to be in the future? Why?
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ


Tổng
43
12 –
28%
19–
44%
7 –
16%
5 –
12%Full name: ..........................................................

FINAL TEST

Class: ..............................................................

Time: 35 minutes


Mark
Listening
Reading
Writing
Speaking


Task 1
Task 2
Task 3
Task 1
Task 2
Task 3
Task 1
Task 2
Task 1
Task 2

I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).(
(
(
(
(Task 2. Listen and tick (() the correct pictures. There is one example.
Example: 0. What will the weather be like tomorrow?

A.B.D.

1. What would you like to eat?

A.B.C.
2. What is the matter with you?

A.B.


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓