Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 1. What's your address? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:55' 25-12-2018
Dung lượng: 38.5 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1. WHAT’S YOUR ADRESS?
LESSON 1
WARM UP
address
lane
Village road
street
flat
What’s your address?
It’s
105, Hoa Binh Lane
It’s
97, Village Road.
What’s your address?
It’s
in 75, Hai Ba Trung Street.
What’s your address?
It’s
in Flat 8, second floor, City Tower .
What’s your address?
1. Vocabulary
- Lane
- Village Road
- Street
- Tower
- Flat
2. Model sentence
What’s your address?
 It’s 105, Hoa Binh Lane.
LISTEN AND COMPLETE
1. Linda:  , High Street
2. Tony:  , Green Lane
3. Peter: 765, 
4. Tom:    of City Tower
208
321
White Street
the second floor
Trung is a new pupil in Class 5B. He is (1)   Da Nang. Now he (2)  with his grandparents in Ha Noi. His (3)  is 81, Tran Hung Dao (4)  , Hoan Kiem District.
street
adress
lives
from
READ AND COMPLETE
from
lives
address
street
+2
-2
street
address
road
city
road
Street
road
address
lane
What’s your ….?
Where
What
When
… is your address?
am
is
are
What … your address?
What’s you address?
What’s your address?
What your address?
your/ is/ address/ What/ ? /
I live in Da Nang
I live in Ho Chi Minh
I live in Ha Noi
Where do you live?
I live in Hue
I live in Hoi An
I live in Hue
Where do you live?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến