Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 2. I always get up early. How about you? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:10' 25-12-2018
Dung lượng: 39.7 MB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
UNIT 2. I ALWAYS GET UP EARLY.
HOW ABOUT YOU?
LESSON 1
WARM UP
Get up
Do morning exercise
Brush teeth
Cook diiner
Watch tv
What do you do
I
in the morning?
always brush my teeth.
What do you do
I
in the morning?
usually do morning exercise.
What do you do
I
in the afternoon?
often cook dinner.
What do you do
I
in the evening?
sometimes watch TV.
1. Vocabulary
- always
- usually
- often
- sometimes
- brush teeth
- do morning exercise
2. Model sentence
What do you do in the morning?
 I always brush my teeth.
LISTEN AND TICK
1
a
b
c
LISTEN AND TICK
2
a
b
c
LISTEN AND TICK
3
a
b
c
LISTEN AND TICK
4
a
b
c
READ AND COMPLETE
Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1)   morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I (2)    do homework with my classmates. Then I often go to the sports centre and (3)   football. In the evening, I sometimes watch (4)  . I (5)   watching films after dinner.
like
do
TV
usually
play
do
usually
play
TV
like
This is the way we brush our teeth,
Brush our teeth, brush our teeth.
This is the way we brush our teeth,
So early in the morning.
This is the way we brush our teeth,
Brush our teeth, brush our teeth.
This is the way we brush our teeth,
So early in the morning.
This is the way we brush our teeth,
Brush our teeth, brush our teeth.
This is the way we brush our teeth,
So early in the morning.
+2
-2
Do morning exercise
Get up
Have breakfast
What do you do in the morning?
Watch TV
Do morning exercise
Cook dinner
What do you do in the morning?
Brush my teeth
Cook dinner
Watch TV
What do you do in the afternoon?
I often TV watch in the evening
I often watch TV in the evening
I watch TV in often the evening
often/ I/ TV/ watch/ the/ in/ evening
Brush teeth his
Brush his teeth
His brush teeth
teeth/ brush/ his
Morning exercise do
Do morning exercise
Exercise morning do
morning/ do/ exercise
What you do in the evening do?
What do you do in the evening?
What do you do the evening in?
do/ what/ you/ do/ the/ evening/ in/ ? /
Goes skating
cycles
Goes for a walk
He usually … in the morning
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến