Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 17. What would you like to eat? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:48' 26-12-2018
Dung lượng: 45.9 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
UNIT 17. WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?
LESSON 1
A bowl of noodle
Packet of biscuits
A bar of chocolate
A glass of orange juice
A carton of lemonade
1. Vocabulary
- A packet
- A bar
- A glass
- A carton
- A bowl
2. Model sentence
What would you like to eat?
I’d like a bowl of noodles please.
What would you like to eat?
a packet of biscuits
I’d like , please
I’d like , please
What would you like to eat?
a bar of chocolate
I’d like , please
What would you like to eat?
a glass of orange juice
I’d like , please
What would you like to eat?
a carton of lemonade
LISTEN AND TICK
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
1
2
3
4
READ AND COMPLETE
food
healthy
eat
sandwich
What do English children usually eat nowadays? At (1)  , Jim goes to a shop and buys a (2)  , some chocolate and some milk. Some of his friends buy (3)   at the shop, too. Some of the sandwiches are (4)  , but some aren’t. School meals are healthier, but Jim and his friends never (5)  at the school canteen.
sanwich
food
eat
healthy
lunch
lunch
Let’s sing
Healthy eatig and drinking
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
I’d like some … , please
QUESTION 02
I’d like … , please
QUESTION 03
I’d like … , please
.
QUESTION 04
I’d like … , please
QUESTION 05
I’d like … , please
QUESTION 06
I’d like … , please
QUESTION 07
I’d like … , please
QUESTION 08
I’d like some … , please
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến