Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:58' 26-12-2018
Dung lượng: 40.3 MB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Hà)
UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING,
LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
LESSON 3
LISTEN AND REPEAT
Which one is bigger, ↷ London ⤻ or Hue? ↷


Which one is more beautiful, ↷ Ha Long City ⤻ or Nha Trang? ↷
I think Ha Long City is. ↷
I think London is. ↷
LISTEN AND circle
1
2
3
1.
A: Which one is bigger,  
New York City   or London?  
B: I think London is. 
2.
A: Which one is larger,  
New York City   or Da Nang? 
B: I think New York City is. 
3.
A: Which one is more beautiful, 
 London   or Sydney? 
B: I think London is. 
LET’S CHANT
READ AND ANSWER
Hello. My name’s Anna. I live in Liverpool, a very big city in England.
It has a lot of people and interesting buildings. It’s very noisy.
But I enjoy living here because life is exciting.
During summer holidays, I often stay with my grandparents in
King’s Lynn, a town in the east of England, in a county called Norfolk.
It’s much smaller and quieter than Liverpool. There are not so many
people there, but the shops are really nice and things are cheaper.
I like Norfolk because the people are very friendly.
1.Where does Anna live?
 She lives in Liverpool.
2.Where does she often go for her summer holiday?
 She often goes to King’s Lynn.
3.Which one is smaller, Liverpool or King’s Lynn?
 King’s Lynn is.
4.Which one is noisier, Liverpool or King’s Lynn?
 Liverpool is.
5.Where are things more expensive, in Liverpool or in King’s Lynn?
 Things in Liverpool are more expensive than in King’s Lynn.
WRITE ABOUT WHERE YOU LIVE
My name is .  
I live in  .
It’s a   in Viet Nam.
There are .  
It’s  .
I enjoy living here because it’s 
Mai
Ha Noi
big city
a lot of people and buildings
crowded and noisy
very exciting.
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Which place would you like to visit?
QUESTION 02
Which place would you like to visit?
QUESTION 03
Which place would you like to visit?
QUESTION 04
Which place would you like to visit?
QUESTION 05
Which place would you like to visit?
QUESTION 06
Which place would you like to visit?
QUESTION 07
Which place would you like to visit?
QUESTION 08
Which place would you like to visit?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến