Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Short story Cat and Mouse 2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:23' 16-06-2016
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Objectives:
Objectives By the end of this lesson, students will be able to PRACTICE all the knowledge they have learn Develop speaking skill. 2. Vocabulary:
2. Vocabulary cat: con mèo mouse: con chuột story: câu chuyện chair: ghế II. NEW LESSON
1. Fill the gaps. Then listen and check:
1. Fill the gaps. Then listen and check Describe the content of story: Miu and Chit are on the way to somewhere. By accident, they meet Maurice in front of her house. Chit and Maurice talk about Maurice’s house and what she liked playing Look at the picture and read the story and fill in the gaps:
Look at the picture and read the story and fill in the gaps Picture 1&2:
Look at the picture and read the story and fill in the gaps Picture 3&4:
Look at the picture and read the story and fill in the gaps Picture 5&6:
Look at the picture and read the story and fill in the gaps Picture 7&8:
Look at the picture and read the story and fill in the gaps Look at the picture carefully, listen to the tape and check:
Look at the picture carefully, listen to the tape and check 2. Ask and answer the questions:
2. Ask and answer the questions Read the questions individually and understand them 1. What is colour is Chit? 2. Is Miu a brown cat? 3. What is colour is Maurice? 4. Is the house big or small? Suggestion answer the questions:

1. What is colour is Chit? latex(rarr) ||He is a white mouse|| 2. Is Miu a brown cat? latex(rarr) ||No, she isn’t. She is a black cat.|| 3. What is colour is Maurice? latex(rarr) ||Maurice is a red cat|| 4. Is the house big or small? latex(rarr) ||The house is big|| Suggestion answer the questions 3. Number the sentences:
3. Number the sentences. Then act out in paris Read the dialogue carefully and number the sentences Practice the dialogue:
Practice the dialogue Miu: Maurice, this is Chit. Chit: Pleased to meet you, Maurice Maurice: Pleased to meet you,too Chit: Is this your house? Maurice: Yes, it is. Chit: Pleased to meet you, Maurice Maurice: That’s right 4. Put the words in the correct order:
4. Put the words in the correct order Read and reorder the words into a sentence individual Suggestion reorder the words into a sentence individual:

1. your is chair that latex(rarr) ||Is that your chair?|| 2. you hide-and-seek do like latex(rarr) ||Do you like hide-and-seek?|| 3. too pleased meet to you latex(rarr) ||Pleased to meet you too|| 4. play hide-and-seek let`s latex(rarr) ||Let’s play hide-and-seek|| 5. your is this hour latex(rarr) ||Is this your house|| Suggestion reorder the words into a sentence individual III. ENDING THE LESSON
Homelink:
- Practise relisten and learn story by heart - Redo all task - Prepare: Review all for the test The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓