Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Short story Cat and Mouse 3

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:23' 16-06-2016
Dung lượng: 21.2 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Objectives:
Objectives - By the end of the lesson Ps will be able to: Review the phonics, vocabulary and sentence patterns from units 11 - 15. Develop Ss speaking, listening, writing and reading skills. 2. Let`s watching a video: Tom&Jerry:
II. NEW LESSON
1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check:
1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check Look at pictures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 on page 38 of the book. Give the identification of the characters in the pictures and the characters’ words a. How many rooms are there in your house? b. How many brothers and sisters do you have? c. Where are ther? d. Who is Mimi? Read and find out the suitable sentences to fill in the blanks and explain how to do the exercise.:
Read and find out the suitable sentences to fill in the blanks and explain how to do the exercise. a. How many rooms are there in your house? b. How many brothers and sisters do you have? c. Where are they? d. Who is Mimi? Listen to the recording and check their answers:
2. Correct the answer:
2. Correct the answer Read the story in the book and read the sentences given to find out the mistake and correct the false sentences Suggestion find out the mistake and correct the false sentences:
Suggestion ind out the mistake and correct the false sentences
1. How many sisters does Chit have? He has one sister. No, he ||has two sisters|| 2. How many brothes does he have? He has two brothers. ||No, he has on brother|| 3. What`s the name of Chit`s brother? John. ||No, Chit`s brother is Jack|| 4. How many rooms are there in the mouse house? There are six. ||No, there is eight|| 3. Unscramble these words from the conversation:
3. Unscramble these words from the conversation Read the story again and order the letters to make the meaningful words Suggestion order the letters to make the meaningful words:
Suggestion order the letters to make the meaningful words
a. erstis latex(rarr) ||sister|| b. rothbre latex(rarr) ||brother|| c. eshou latex(rarr) ||house|| d. sorom latex(rarr) ||rooms|| e. lohel latex(rarr) ||hello|| f. usemo latex(rarr) ||mouse|| 4. Complete the conversation between Miu and Mimi :
4. Complete the conversation between Miu and Mimi You are going to read the dialogue between Miu and Mimi and find out the suitable words to complete the meaningful dialogue. Miu: Hello, my (1)........... Miu. What (2)..............? Mimi: My (3) ........... Mimi. Miu: Nice (4)........... ......, Mimi Mimi: (5)...........,,,,,,,,,,,,,,, too, Miu Suggestion find out the suitable words to complete the meaningful dialogue:
Suggestion find out the suitable words to complete the meaningful dialogue
Miu: Hello, my (1) ||name is|| Miu. What (2) ||is your name||? Mimi: My (3) ||name`s|| Mimi. Miu: Nice (4) ||to meet you||, Mimi Mimi: (5) ||Nice to meet you|| too, Miu III. ENDING THE LESSON
Homelink:
- Practise relisten and learn story by heart - Do exercises in workbook, review the phonics, vocabulary and sentence patterns from units 11 - 15 - Prepare: Review all for the test The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓