Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Short story Cat and Mouse 4

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:23' 16-06-2016
Dung lượng: 16.7 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Objectives:
Objectives - By the end of the lesson Ps will be able to: Review the phonics, vocabulary and sentence patterns from units 16-20 Develop Ss speaking, listening, writing and reading skills. 2. Let`s watching a video: Tom&Jerry:
II. NEW LESSON
1. Read and listen to the story:
1. Read and listen to the story Look at pictures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 on page 72 of the book. Give the identification of the characters in the pictures and the characters’ words Picture 1:
Picture 1 Picture 2:
Picture 2 Picture 3:
Picture 3 Picture 4:
Picture 4 Picture 5:
Picture 5 Picture 6:
Picture 6 Picture 7:
Picture 7 Picture 8:
Picture 8 2. Put the words in the correct order:
2. Put the words in the correct order Read the sentence, then put the words in the correct order Suggestion put the words in the correct order:
Suggestion put the words in the correct order
1. for a go walk let`s latex(rarr) ||Let`s go for a walk||. 2. Let`s a book read latex(rarr) ||Let`s read a book||. 3. doing are they what latex(rarr) ||What are they doing||? 4. music is Nini to listening latex(rarr) ||Nini is listening to music||. 3. Match the rhyming words:
3. Match the rhyming words You are going to read the words to match the rhyming words 1. cold 2. wait 3. walk 4. play 5. hello a. late b. know c. stay d. old e. talk Suggestion match the rhyming words:
Suggestion match the rhyming words 4. Read and write:
4. Read and write You are going to read the dialogue between Chit and Doris and find out the suitable words to complete the meaningful dialogue. Suggestion find out the suitable words to complete the meaningful dialogue:
Suggestion find out the suitable words to complete the meaningful dialogue
Chit: Hello, Doris. How (1) ||are you||? Doris: I`m(2) ||fine||. Thank you. And you? Chit: Fine, thanks. Do you (3) ||like|| skating? Doris: Yes,(4) ||I do|| . Do you? Chit: No, (5) ||I don`t||. III. ENDING THE LESSON
Homelink:
- Practise relisten and learn story by heart - Do exercises in workbook, review the phonics, vocabulary and sentence patterns from units 16-20 - Prepare: Review all for the test The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓