Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 03. This is Tony. Lesson 2 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:26' 16-06-2016
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM-UP
1. Objectives:
By the end of the lesson, Ss will be able to: - Develop the listening speaking, reading, writing skill. - Make and respond to introductions, is this / that. . . .? 2. Fill in the blank to complete the sentence:

1. A: ||That is|| Tony 2. A: ||That is|| Quan B: ||Hello||, Tony B: ||Hello||, Quan II. NEW LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat II. NEW LESSON Look at the picture and listen to the dialogue New words:
II. NEW LESSON 1. Look, listen and repeat *New words: That: Kia là, đó là Yes Vâng, đúng No Không, không phải Model sentences:
Model sentences

S1: Is that Tony?

(Kìa là Tony phải không?)

S2: Yes, it is. / No, it isn't

(Vâng, đúng vậy) (Không phải vậy)

Practice in pairs :
*Practice in pairs : 2. Point and say:
2. Point and say II. NEW LESSON Look at pictures, ask and answer in the speech bubbles Picture a:
Is that Peter? Yes, it is Picture b:
Is that Tony? Yes, it is Picture c:
Is that Mai? No. it isn’t It`s Hoa Picture d:
Is that Mary? No. it isn’t It`s Linda 3. Let’s talk:
II. NEW LESSON 3. Let’s talk Look at picture and guess what the children say Fill the blank:
II. NEW LESSON 3. Let’s talk Fill the blank Hoa No, it isn`t. It`s Mai 4. Listen and number:
II. NEW LESSON 4. Listen and number Listen and repeat to the dialogue:
Listen and repeat to the dialogue

S1: Is that Linda?

S2: Yes, it is

S1: Is that Peter?

S2: No. it isn’t.

It's Tony

S1: Is that Peter?

S2: Yes, it is

S1: Is that Linda?

S2: No. it isn’t.

It's Mai

5. Look, read and answer:
5. Look, read and answer II. NEW LESSON Suggestion answer the question:
Suggestion answer the question
||Yes, it is|| ||No. it isn’t. It`s Tony|| ||Yes, it is|| ||No. it isn’t. It`s Quan|| 6. Let’s play:
6. Let’s play II. NEW LESSON Line - up III. ENDING THE LESSON
Homework:
- Practice more and do more exercise in work book. - Prepare next lesson: Unit 3: THIS IS TONY. LESSON 3 The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓