Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Unit 1. Nice to see you again

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Tiến Lâm
Ngày gửi: 10h:13' 08-07-2021
Dung lượng: 26.0 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1 . NICE TO SEE YOU AGAIN
LESSON 3
By Jessica
By Jessica
By Jessica
Linda
Hello, Linda
By Jessica
night
Good night
By Jessica
LISTEN & CIRCLE. THEN WRITE & SAY ALOUD
1.Hello. I`m ________.
a.Linda
b.Nam
2.I`m from _________.
a.Viet Nam
b.England
3.______. My name`s Linda.
a.Hi
b.Hello
4.Good ___________.
a.night
b.afternoon
1
2
3
4
Nam
England
Hello
night
By Jessica
Hello, friends!
Hello. I`m Linda.
I’m from England.
Nice to meet you, Linda.
 
Hello. I’m Nam.
I’m from Viet Nam.
Nice to meet you, Nam.
 
Hello, Linda.
Hello, Nam.
We’re friends.
LET’S SING
By Jessica
READ & ANSWER
1. What is the girl`s name?
 
2. Where is she from? 
 
 Her name is Do Thuy Hoa.
 She`s from Ha Noi, Viet Nam.
By Jessica
READ & ANSWER
1. What is the boy`s name?
 
2. Where is she from? 
 
 His name is Tony jones.
 He`s from Sydney, Australia.
By Jessica
WRITE ABOUT YOU
My name is
I am from
My school is
Linda
England
Nguyen Du primary school
By Jessica
PROJECT
Name:
Hometown:
School:
Class:
Linda
London, England
Nguyen Du Primary School
4A
By Jessica
Let’s play
GOLD MINER
500$
400$
20$
800$
100$
500$
70$
400$
80$
250$
900$
1000$
150$
600$
900$
Good morning
Good afternoon
Good night
Good evening
Good morning
Good afternoon
Good bye
Good afternoon

Good morning
Good morning
Good afternoon
Good evening
Hello
Hi
Good bye
Good evening
Good night
Good afternoon
Good morning
Good afternoon
Good night
Good morning, Mr Loc
Good afternoon, Mr Loc
Good bye, Mr Loc
Bye
Good by
Hello/ Hi
Good bye
bye
Hello, How are you?
By Jessica
 
Gửi ý kiến