Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 12. Don't ride your bike too fast! Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:13' 25-12-2018
Dung lượng: 21.2 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
UNIT 12. DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!
LESSON 3
Why shouldn’t I play with the stove? ↷  .
Why shouldn’t I play with the knife? ↷.
Don’t play with matches. ↷
Don’t play with the knife! ↷.
LISTEN AND REPEAT
OK, I won’t. ↷
OK, I won’t. ↷
Because you may cut yourself. ↷.
Because you may get a burn. ↷.
Listen and circle
1.Don’t play with the ___________!
a.knife b.stove
2.Don’t climb the ___________!
a.wall b.tree
3.Why shouldn’t he ride his ___________ too fast?
a.bike b.motorbike
4.Why shouldn’t she ___________?
a.run down the stairs b.play with the stove
1
2
3
4
LET’S CHANT
Why shouldn’t he do that?
b. Preventing children from falling
READ and circle THE BEST TITLE
Falling is a common type of accident for young children at home. Your baby brother or sister may fall off a bed or a sofa. He or she may also fall down the stairs. The following tips can help to keep your baby brother or sister safe:
• Make sure he or she can’t roll off the bed
• Make sure he or she can’t open any windows.
• Don’t let him or her go near the stairs.
• Don’t let him or her out on the balcony.
a. Common accidents
c. How to be safe at home
READ and tick
Falling is a common type of accident for young children at home. Your baby brother or sister may fall off a bed or a sofa. He or she may also fall down the stairs. The following tips can help to keep your baby brother or sister safe:
• Make sure he or she can’t roll off the bed
• Make sure he or she can’t open any windows.
• Don’t let him or her go near the stairs.
• Don’t let him or her out on the balcony.


t
f
Write what may happen
1. Tony’s playing with a sharp knife.
He may 
2. Linda’s playing with a neighbour’s cat.
It may 
3. Quan’s riding his bike too fast.
He may 
cut himself.
bit her.
fall off his bike.
MAGIC GIFT BOX
Play with matches
Play with the knife
Play with candles
Climb the tree
Ride bike too fast
Run down the stairs
Play with the knife
Climb the tree
Play with matches
Play with the knife
Run down the stairs
Climb the tree
Play with the knife
Play with matches
Play with candles
What the matter is with you?
What is the matter with you?
What matter is the with you?
matter/ What/ you/ with/ is/ the?
Break your arm
Cut yourself
Break your leg
Cut yourself
Fall off your bike
Break your arm
Break your leg
Break your arm and leg
Break your arm
What the matter is with you?
What is the matter with you?
What matter is the with you?
matter/ What/ you/ with/ is/ the?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến