Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 12. Don't ride your bike too fast! Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:14' 25-12-2018
Dung lượng: 33.6 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
UNIT 12. DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!
LESSON 1
Play with the knife
Play with matches
Ride your bike too fast
Climb the tree
Run down the stairs
1. Vocabulary
- play with the knife
- play with matches
- ride your bike too fast
- climb the tree
- run down the stairs
2. Model sentence
Don’t ride your bike too fast.
OK, I won’t.
Don’t
play with matches
OK, I won’t
Don’t
ride your bike too fast
OK, I won’t
Don’t
climb the tree
OK, I won’t
Don’t
run down the stairs
OK, I won’t
LISTEN AND TICK
1
2
3
4
READ AND COMPLETE
run
answered
won’t
cooking
room
One day, Peter was bored. He was in his (1)   and his mother was (2)   in the kitchen. She asked loudly “Where are you, Peter?” He (3)  , “I’m upstairs, Mum.” His mother heard him running down and said “Don’t (4)  down the stairs!” Peter replied “OK, I (5)   do it again, Mum.”
room
cooking
run
won’t
answered
LET’S SING
MAGIC GIFT BOX
Play with matches
Play with the knife
Play with candles
Climb the tree
Ride bike too fast
Run down the stairs
Play with the knife
Climb the tree
Play with matches
Play with the knife
Run down the stairs
Climb the tree
Play with the knife
Play with matches
Play with candles
What the matter is with you?
What is the matter with you?
What matter is the with you?
matter/ What/ you/ with/ is/ the?
She has earache an
She has an earache
She an has earache
A sore throat
A toothache
An earache
A toothache
A stomach ache
A headache
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến