Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 13. What do you do in your free time? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:30' 25-12-2018
Dung lượng: 29.8 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 1 người (Ngô Thu Hương)
WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?
LESSON 1
Surf the internet
Go to the cinema
Clean the house
Do karate
1. Vocabulary
- surf the Internet
- go to the cinema
- clean the house
- do karate
2. Model sentence
What do you do in your freetime?
I surf the Internet.
What do you do in your free time?
surf the Internet.
I
What do you do in your free time?
go to the cinema.
I
What do you do in your free time?
clean the house.
I
What do you do in your free time?
do karate.
I
LISTEN AND TICK
1
2
3
READ AND COMPLETE
watch
free
songs
go
twice
Hoa: What do you do in your (1)   time, Quan?
Quan: I often (2)    sports programmes on TV. What about you, Hoa?
Hoa: I (3)   to the music club with my friends.
Quan: How often do you go to the music club?
Hoa: (4)   a week.
Quan: What do you do there?
Hoa: I dance and sing (5)   .
Twice
go
watch
songs
free
LET’S play
LUCKY STARS
QUESTION 01
What do you do in your free time?
QUESTION 02
What do you do in your free time?
QUESTION 03
What do you do in your free time?
QUESTION 04
What do you do in your free time?
QUESTION 05
What do you do in your free time?
QUESTION 06
What do you do in your free time?
QUESTION 07
What do you do in your free time?
QUESTION 08
What do you do in your free time?
+ 5
- 5
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến