Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 14. What happened in the story? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:45' 25-12-2018
Dung lượng: 44.0 MB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị mỹ lan)
UNIT 14. WHAT HAPPEN
IN THE STORY?
LESSON 1
NOW
WATERMELON
MATCHING
Then
In the end
Next
First
FIRST …
King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.
THEN …
One day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.
NEXT …
An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.
IN THE END …
King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.
LISTEN AND NUMBER
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
READ AND COMPLETE
In the end
apple
Got up
legs
princess
Many years ago, there was a very beautiful (1)  who
lived in a castle.The princess had a problem with her (2)   and couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3)   and said, “This magic apple can make you walk!” The princess was very happy. She ate the apple. Then the next morning, she (4)   and was so surprised because she could walk and run and dance. (5)  , the prince and the princess got married and lived happily ever after.
princess
legs
In the end
got up
apple
LET’S SING
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến