Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 14. What happened in the story? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:42' 25-12-2018
Dung lượng: 36.4 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
UNIT 14. WHAT HAPPEN
IN THE STORY?
LESSON 2
intelligent
hard - working
greedy
KIND
What do you think of ?
the mouse
I think
the mouse is intelligent.
What do you think of ?
An Tiem
I think
An Tiem is hard-working.
What do you think of ?
the older brother
I think
the older brother is greedy.
What do you think of ?
Snow White
I think
Snow White is kind.
LISTEN AND TICK
a
b
c
a
a
b
c
b
c
1
2
3
WRITE ABOUT YOUR BOOK
1. What kinds of books do you like?
  
2. What is your favourite book? 

3. Which character do you like best? 

4. Which character don’t you like? 

5. Why do you like this book? 


I like folklores best.
My favourite book is “The Golden Star Fruit Tree”
I like the younger brother best.
I don’t like the older brother.
Because this story advises us to live honestly, not greedily since the greed brings unpredicted consequences to us.
LET’S SING
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến