Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 15. What would you like to be in the future? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:36' 26-12-2018
Dung lượng: 32.8 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE
TO BE IN THE FUTURE?
LESSON 3
Why would you like to be a nurse? ↷
I’d like to be a nurse. ↷
What would you like to be in the future? ↷
LISTEN AND REPEAT


Because I’d like to look after patients. ↷
A: Where would he like to work? 
B: He’d like to work in a school. 
A: What would he like to be in the future? 
B: He’d like to be a teacher. 
LISTEN AND MARK THE SENTENCE INNOTATION


A: Why would he like to be a teacher? 
B: Because he’d like to teach young children. 
1
2
3
LET’S CHANT
READ AND TICK
T
F
WRITE ABOUT YOUR FUTURE JOB
My name is 

I’m studying at 

I’d like to be   in the future.

I’d like to 

In my free time, I’d like 
Linda.
Nguyen Du Primary School.
an architect
design buildings.
to go to the cinema.
LUCKY STARS
+5
QUESTION 01
I’d like to be a/ an … in the future.
QUESTION 02
I’d like to be a/ an … in the future.
QUESTION 03
I’d like to be a/ an … in the future.
-5
QUESTION 04
I’d like to be a/ an … in the future.
QUESTION 05
I’d like to be a/ an … in the future.
QUESTION 06
I’d like to be a/ an … in the future.
QUESTION 07
I’d like to be a/ an … in the future.
QUESTION 08
I’d like to be a/ an … in the future.
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến