Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 16. Where's the post office? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:44' 26-12-2018
Dung lượng: 42.1 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
UNIT 16. WHERE’S THE POST OFFICE?
LESSON 2
Take a coach
Take a boat
Go by plane
1. Vocabulary
- Take a coach
- Take a boat
- Go by plane
2. Model sentence
How can I get to the post office.
You can walk for five minutes.
How can I get to ?
walk for five minutes.
You can
the post office
How can I get to ?
take a boat.
You can
Phu Quoc Island
How can I get to ?
take a coach.
You can
Sapa
How can I get to ?
go by plane.
You can
Ho Chi Minh city
LISTEN AND WRITE
boat
taxi
coach
plane
1
2
3
4
Look, READ AND COMPLETE
how
Mai: We’re going to have a school (1)   next weekend.
Akiko: Where are you going?
Mai: We’re going to the (2) 
Akiko: Is it far from your school?
Mai: No, it isn’t.
Akiko: How are you going to get there?
Mai: On (3) 
welcome
foot
have
trip
zoo
trip
zoo
foot
Tony: I’ll go to Ho Chi Minh City tomorrow.
Mai: (4)    are you going to get there?
Tony: By plane because I don’t have much time.
Mai: (5)   a nice trip!
Tony: Thanks a lot, Mai.
Mai: You’re (6) 
How
Have
Welcome
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Where’s the … ?
QUESTION 02
Where’s the … ?
QUESTION 03
Where’s the … ?
.
QUESTION 04
Where’s the … ?
QUESTION 05
Where’s the … ?
QUESTION 06
Where’s the … ?
QUESTION 07
Where’s the … ?
QUESTION 08
Where’s the … ?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến