Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 18. What will the weather be like tomorrow? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:52' 26-12-2018
Dung lượng: 49.4 MB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
UNIT 18. WHAT WILL THE WEATHER
BE LIKE TOMORROW?
LESSON 1
Cold and windy
flowers
Cool
rain
Very cold
snow
1. Vocabulary
- spring
- summer
- autumn
- winter
- flowers
2. Model sentence
What will the weather be like tomorrow?
It will be cold and snowy .
It’s usually .
There is .
What’s like in your country?
spring
cold
wind
It’s usually .
There are .
What’s like in your country?
summer
hot
flowers
It’s usually .
There is .
What’s like in your country?
autumn
cool
rain
It’s usually .
There is .
What’s like in your country?
winter
very cold
snow
LISTEN AND write
NAME
SEASON
WEATHER
Tony
Akiko
Mai
winter
(2)
summer
Cold, a lot of (1)
Cold, a lot of (3)
(4) , a lot of (5)
winter
wind
snow
hot
rain
Write about your favourite seasons
What’s your favourite season? 
 My favourite season is summer.
2. What’s the weather like in your favourite season? 
 It’s usually hot and there are many flowers.
3. What’s the weather like today? 
 It’s hot and sunny.
4. What will the weather be like tomorrow? 
 It’s will be sunny.
Let’s sing
THE WEATHER SONG
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 02
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 03
What will the weather be like tomorrow?
.
QUESTION 04
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 05
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 06
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 07
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 08
What will the weather be like tomorrow?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến