Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 19. Which place would you like to visit? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 26-12-2018
Dung lượng: 61.9 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
UNIT 19. WHICH PLACE
WOULD YOU LIKE TO VISIT?
LESSON 1
Thong nhat park
The museum of history
Trang tien bridge
Thien mu pagoda
Ben thanh market
The city theatre
Bai dinh pagoda
Hoa lu temple
1. Vocabulary
- Thong Nhat Park
- The Museum of History
- Trang Tien Bridge
- Thien Mu Pogoda
- Ben Thanh Market
- Thi City Theatre
- Bai Dinh Pagoda
- Hoa Lu Temple
2. Model sentence
Which place would you like to visit Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?
I’d like to visit Bai Dinh Pagoda .
I’d like to visit .
Which place would you like to visit
or ?
Thong Nhat Park
The Museum of History
Thong Nhat Park
I’d like to visit .
Which place would you like to visit
or ?
Trang Tien Bridge
Thien Mu Pagoda
Thien Mu Pagoda
I’d like to visit .
Which place would you like to visit
or ?
Ben Thanh Market
The City Theatre
The City Theatre
I’d like to visit .
Which place would you like to visit
or ?
Bai Dinh Pagoda
Hoa Lu Temple
Bai Dinh Pagoda
LISTEN AND circle
1.Which place would Mai like to visit?
a.the City Theatre b.Ben Thanh Market
2.Which place would Tom like to visit?
a.Thien Mu Pagoda b.Trang Tien Bridge
3. Which place would Linda like to visit?
a.Bai Dinh Pagoda b.Hoa Lu Temple
1
2
3
READ AND COMPLETE
park
museum
centre
would
Tony: It’s Sunday today.
Let’s go (1)   in the city.
Phong: Which place (2)   you like to visit, Thong Nhat (3)  or the History Museum?
Tony: I’d like to visit the (4) 
Phong: That’s a good idea!
Tony: Where is it?
Phong: It’s in the (5)  of the city.
Tony: OK. Let’s go now.
would
park
centre
museum
somewhere
somewhere
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Which place would you like to visit?
QUESTION 02
Which place would you like to visit?
QUESTION 03
Which place would you like to visit?
QUESTION 04
Which place would you like to visit?
QUESTION 05
Which place would you like to visit?
QUESTION 06
Which place would you like to visit?
QUESTION 07
Which place would you like to visit?
QUESTION 08
Which place would you like to visit?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến