Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 19. Which place would you like to visit? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 26-12-2018
Dung lượng: 52.9 MB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
UNIT 19. WHICH PLACE
WOULD YOU LIKE TO VISIT?
LESSON 2
Ha long bay
attractive
Dam sen park
exciting
Thu le zoo
interesting
Phu quoc island
beautiful
1. Vocabulary
- attractive
- interesting
- exciting
- beautiful
- Dam Sen Park
- Thu Le Zoo

2. Model sentence
What do you think of Phu Quoc Island ?
It’s more beautiful than I expected.
It’s more than I expected.
What do you think of ?
Ha Long Bay
attractive
It’s more than I expected.
What do you think of ?
Dam Sen Park
exciting
It’s more than I expected.
What do you think of ?
Thu Le Zoo
interesting
It’s more than I expected.
What do you think of ?
Phu Quoc Island
beautiful
LISTEN AND circle
1.Tom thinks Phu Quoc is more ___________ than he expected.
a.exciting b.beautiful
2.Phong thinks Dam Sen Park is more ___________ than he expected.
a.interesting b.exciting
3.Tony thinks Nha Trang is more ___________ than he expected.
a.attractive b.exciting
1
2
3
READ AND COMPLETE
friendly
again
delicious
exciting
Tom: What did you do last weekend?
Nam: I went to (1) 
Tom: What do you think of it?
Nam: It’s more (2)  than I expected. The food was (3)   and the people were (4)  . I had a good time there.
Tom: Will you go there (5) 
Nam: Yes, I will!
exciting
friendly
delicious
again
Can Tho
Can Tho
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Which place would you like to visit?
QUESTION 02
Which place would you like to visit?
QUESTION 03
Which place would you like to visit?
QUESTION 04
Which place would you like to visit?
QUESTION 05
Which place would you like to visit?
QUESTION 06
Which place would you like to visit?
QUESTION 07
Which place would you like to visit?
QUESTION 08
Which place would you like to visit?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến