Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 19. Which place would you like to visit? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 26-12-2018
Dung lượng: 53.0 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
UNIT 19. WHICH PLACE
WOULD YOU LIKE TO VISIT?
LESSON 3
LISTEN AND REPEAT
Which place would you like to visit, ↷ 


I’d like to visit Thien Mu Pagoda. ↷
What do you think of Thien Mu Pagoda? ↷
It’s more beautiful than I expected. ↷
Trang Tien Bridge ⤻ or Thien Mu Pagoda? ↷
LISTEN AND circle
1.Which place would you like to visit, 
  Thong Nhat Park  or the Museum of History ? 
I’d like to visit the Museum of History. 
2.What do you think of the Museum of History? 
It’s more interesting than I expected. 
3.Which place would you like to visit, 
  Bai Dinh Pagoda   or Hoa Lu Temple? 
I’d like to visit Hoa Lu Temple. 
4.What do you think of Hoa Lu Temple? 
It’s more attractive than I expected. 
1
2
3
LET’S CHANT
READ AND COMPLETE
beautiful
friends
pagoda
centre
My name’s Tom. Yesterday, I visited Tran Quoc (1)  . It is on an island in the middle of West Lake and not far from the (2)   of Ha Noi. I went there by bike. Tran Quoc Pagoda is very quiet. It is more (3)   than I expected. There are (4)  statues and trees in the yard. I met some (5)   there. My friends and I learnt more about the history of Ha Noi after the visit.
centre
beautiful
Pagoda
friends
a lot of
A lot of
Answer the questions
1. When did Tom visit Tran Quoc Pagoda?
 Tom visited it yesterday.
2.Where is Tran Quoc Pagoda?
 It’s on an island in the middle of West Lake.
3.What does Tom think of Tran Quoc Pagoda?
 It is more beautiful than he expected.
4.What did Tom and his friends learn about?
 They learnt more about the history of Ha Noi after the visit.
Answer the questions
1. Where did you go last summer holiday? 
 I went to Da Nang.
2. What places did you visit? 
 I visited Ba Na Hills and Linh Ung Pagoda
3. What were they like? 
 They are very beautiful.
4. What did you think of them? 
 They are more exciting than I expected.

LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Which place would you like to visit?
QUESTION 02
Which place would you like to visit?
QUESTION 03
Which place would you like to visit?
QUESTION 04
Which place would you like to visit?
QUESTION 05
Which place would you like to visit?
QUESTION 06
Which place would you like to visit?
QUESTION 07
Which place would you like to visit?
QUESTION 08
Which place would you like to visit?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến