Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:58' 26-12-2018
Dung lượng: 65.6 MB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING,
LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
LESSON 1
HOAN KIEM LAKE
WEST LAKE
DONG XUAN MARKET
Ben thanh market
LIFE IN THE CITY
LIFE IN THE COUNTRYSIDE
LIFE IN THE MOUNTAIN
1. Vocabulary
- Hoan Kiem Lake
- West Lake
- Dong Xuan Market
- Life in the city
- Life in the countryside
- Life in the mountain

2. Model sentence
Which one is smaller, Hoan Kiem Lake or West Lake ?
I think Hoan Kiem Lake is.
I think .
Which one is smaller ,
or ?
Hoan Kiem Lake
West Lake
Hoan Kiem Lake is
I think .
Which one is larger,
or ?
Ben Thanh Market
Dong Xuan Market
Ben Thanh Market is
I think .
Which one is noisier,
or ?
life in the city
life in the countryside
life in the city is
I think .
Which one is busier,
or ?
life in the city
life in the mountain
life in the city is
LISTEN AND write
1. Tony lives in  . It’s  than Nha Trang.

2. Linda lives in  . It’s  than Da Nang.

3. Tom lives in   . It’s   than Da Lat.
1
2
3
Sydney
noisier
London
larger
New York City
busier
READ AND COMPLETE
1.Sydney is than New York City. 
New York City is    than Sydney.
2.Da Lat is than New York City. 
New York City is   than Da Lat.
3.New York City is than NhaTrang. 
Nha Trang is     than New York City.
bigger
quieter
larger
noisier
smaller
smaller
Which one is...?
Which one is bigger,
New York City or Miami?
I’m sure, I’m sure,
I’m sure that it’s New York City. 
Which one is busier,
New York City or San Francisco?
I’m sure, I’m sure,
I’m sure that it’s New York City. 
Which one is noisier,
New York City or Chicago?
I don’t know, I don’t know,
It may be Chicago.
LET’S SING
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Which place would you like to visit?
QUESTION 02
Which place would you like to visit?
QUESTION 03
Which place would you like to visit?
QUESTION 04
Which place would you like to visit?
QUESTION 05
Which place would you like to visit?
QUESTION 06
Which place would you like to visit?
QUESTION 07
Which place would you like to visit?
QUESTION 08
Which place would you like to visit?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến