Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:58' 26-12-2018
Dung lượng: 58.8 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING,
LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
LESSON 2
Ha long bay
beautiful
Life in da nang
Life in ho chi minh city
1. Vocabulary
- beautiful
- expensive
- exciting
- more


2. Model sentence
Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?
I think Nha Trang is.
I think .
Which one is more beautiful ,
or ?
Ha Long City
Nha Trang
Nha Trang is
I think .
Which one is more expensive ,
or ?
life in Da Nang
life in the Ho Chi Minh City
life in Ho Chi Minh city is
I think .
Which one is more exciting ,
or ?
life in the city
life in the countryside
life in the city is
LISTEN AND CIRCLE
1.Da Lat is more ___________ than London.
a.interesting b.exciting c.peaceful
2.Ha Long City is more ___________ than Sydney.
a.beautiful b.wonderful c.exciting
3.New York City is more ___________ than Da Lat.
a.beautiful b.exciting c.expensive
4.London is more ___________ than Da Lat.
a.Peaceful b.beautiful c.exciting
1
2
3
4
READ AND COMPLETE
city
than
come
bigger
Nam: Where do you (1)   from, Tony?
Tony: Sydney, Australia.
Nam: Oh, it’s a very big (2)  , right?
Tony: Yes, it is.
Nam: Which one is (3)  , Sydney or Da Nang?
Tony: I think Sydney is.
Nam: And which one is more (4)  ?
Tony: Well, they are both very nice. But I think Sydney is more beautiful (5)   Da Nang.
bigger
city
come
than
beautiful
beautiful
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Which place would you like to visit?
QUESTION 02
Which place would you like to visit?
QUESTION 03
Which place would you like to visit?
QUESTION 04
Which place would you like to visit?
QUESTION 05
Which place would you like to visit?
QUESTION 06
Which place would you like to visit?
QUESTION 07
Which place would you like to visit?
QUESTION 08
Which place would you like to visit?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến