Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 3. Where did you go on holiday? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:47' 25-12-2018
Dung lượng: 36.9 MB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
UNIT 3. WHERE DID YOU GO
ON HOLIDAY?
LESSON 1
WARM UP
holiday
trip
HA LONG BAY
PHU QUOC ISLAND
HOI AN ANCIENT TOWN
HUE IMPERIAL CITY
Where did you go on holiday?
I went to
Ha Long Bay.
Where did you go on holiday?
I went to
Phu Quoc island.
Where did you go on holiday?
I went to
Hoi An Ancient Town.
Where did you go on holiday?
I went to
Hue Imperial City.
1. Vocabulary
- trip/ holiday
- Ha Long Bay
- Phu Quoc Island
- Hoi An Ancient Town
- Hue Imperial City
2. Model sentence
Where did you go on holiday?
 I went to Ha Long Bay.
LISTEN AND MATCH
a
b
c
d
1
2
3
4
READ AND COMPLETE

1.Where were you last summer?

2.Where did you go?


3.What did you do?4.What was the trip like?

5.What’s that?
a. I took a boat trip.
b. It’s a photo of my trip.
c. I was at the seaside.
d. I went to Phu Quoc Island.
e. It was great.
FIND SOMEONE WHO?
+2
-2
Hue Imperial City
Ha Long Bay
Ha Noi
Where did you go on holiday?
Ho Chi Minh
Hue Imperial City
Da Nang
Where did you go on holiday?
Ho Chi Minh city
Da Nang city
Ha Noi Capital
Where did you go on holiday?
Phu Quoc Island
Ho Chi Minh city
Sapa
Where did you go on holiday?
Hue Imperial City
Phu Quoc Island
Hoi An Ancient Town
Where did you go on holiday?
Ho Chi Minh City
Hoi An Ancient Town
Ha Noi City
Where did you go on holiday?
Da Nang city
Ha Noi city
Ho Chi Minh city
Where did you go on holiday?
Hoi An
Sapa
Hue
Where did you go on holiday?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến